Vechtoever vrij van bootjes, steigers en afrasteringen

Zwolle – Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater, ijs en sediment in de Overijsselsche Vecht zijn eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de rivier verplicht deze vóór 1 december te verwijderen.

vechtluchtfoto.jpg

Eigenaren van in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers moeten ook deze vóór 1 december weghalen. Vanaf maandag 3 december controleert het Waterschap Groot Salland of dat is gedaan. Met de winter in aantocht neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. Zo ook in de Overijsselsche Vecht. Om overlast te voorkomen moet om die reden het zomerbed van de rivier vrij worden gemaakt. Het Waterschap Groot Salland heeft de Overijsselsche Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water. Bij nalatigheid van eigenaren treedt het waterschap bestuursrechterlijk op. Dit houdt in dat de betreffende zaken in opdracht van het waterschap alsnog verwijderd zullen worden. De kosten worden daarbij in rekening gebracht aan betreffende eigenaar.

Het vrijmaken van het zomerbed en de oevers langs de Vecht is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren het water als dat in de winterperiode buiten haar oevers treedt.

De Waterschappen Groot Salland en Velt en Vecht zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselsche Vecht. Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn voor de af- en aanvoer van water afhankelijke van deze rivier. Daarnaast is de Vecht van grote betekenis voor landbouw, natuur, landschap en recreatie.

Artikel delen:

Reageer