Hessenpoort praat over nieuwbouwprojecten

Zwolle – Wijkwethouder Filip van As nodigt bewoners van het gebied ten oosten van de Overijsselse Vecht uit voor het wijkplatform van deze wijk. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 oktober 2012 bij partycentrum De Vijverhoeve, N. Ruitenweg 1 en begint om 20.00 uur.

Tijdens het wijkplatform worden aanwezigen geïnformeerd over lopende projecten als veiligheidsmaatregelen Hermelenweg, bouw Ikea en Van der Valk. Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer vertelt wat over natuurontwikkeling “De Ruiten”. Stedenbouwkundige Frits Kroeze, geeft aan wat de ontwikkelingen zijn rond de aansluiting N340. Verder gaat projectleider Marjan Vervoort het plan voor een pontverbinding voor voetgangers en fietsers tussen Stadshagen en Genne toelichten. Daarna zal Jan Overweg van de Brandweer voorlichting geven over brandpreventie thuis. Na het wijkplatform is er ruimte voor een informeel gesprek met wethouder Filip van As. De gemeente Zwolle organiseert minimaal één keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken. Wilt u de uitnodigingen en de verslagen digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via www.zwolle.nl/inloggen. U kunt ons ook volgen op Twitter via @wspnoord en @scherluit

Artikel delen: