Afsluiting Boerendanserdijk en Brederostraat vertraagd

Zwolle – De afronding van de reconstructie van de Ceintuurbaan kan maandag 29 oktober zorgen voor overlast op het kruispunt met de Boerendanserdijk. Bovendien kan tussen maandag 29 oktober en maandag 10 december verkeer dat van de Boerendanserdijk en de Brederostraat komt niet het kruispunt oprijden. 

afsluiting_tov_ceintuurbaan.jpg

Maandag 29 oktober wordt de verkeersregelinstallatie op het kruispunt van de Ceintuurbaan met de Boerendanserdijk en de Brederostraat ingeregeld. Dit duurt het grootste deel van de dag. Tijdens deze noodzakelijke werkzaamheden begeleiden verkeerregelaars de doorstroming. Doorgaand verkeer wordt die dag geadviseerd het kruispunt te mijden. Dat kan met name via de IJsselallee/Ring Zuid. Let op: de ingangsdatum van de afsluitingen is een week opgeschoven van 22 naar 29 oktober.

Afslaan

De laatste fase van de werkzaamheden aan de Ceintuurbaan maakt het bovendien noodzakelijk om op het kruispunt met de Boerendanserdijk en de Brederostraat het oprijden en afslaan grotendeels te beperken. Van 29 oktober tot en met 9 december kan verkeer op de Ceintuurbaan hier alleen rechtdoor. Uitzondering is de afslag die nog in gebruik is voor verkeer uit de richting Almelo, dat nog wel rechtsaf de Boerendanserdijk op kan. Afslaan naar de Brederostraat en naar de Boerendanserdijk vanuit andere richtingen dan Almelo is niet mogelijk in die periode. Verkeer kan in die periode ook niet de Ceintuurbaan oprijden vanaf de Boerendanserdijk en de Brederostraat.

De omleiding vanaf de Boerendanserdijk loopt via Rechterland en de Oude Meppelerweg.

Verkeersader

De Ceintuurbaan is een van de belangrijkste verkeersaders van de Overijsselse hoofdstad. Na jaren hard doorwerken wordt de Ceintuurbaan nog dit jaar opgeleverd. De weg – van A28 tot de overgang naar de N35 – is vanaf december officieel toekomstbestendig.

Dit deel van de Zwolse buitenring kan dan anderhalf maal zoveel verkeer efficiënt verwerken dan toen de werkzaamheden in 2006 begonnen. Ook kruisend (langzaam)verkeer profiteert volop van de nieuwe Ceintuurbaan.

De schatting is dat rond 2020 elk etmaal 30 duizend tot 45 duizend voertuigen gebruik maken van de Ceintuurbaan. De verkeersader is daar nu volledig op voorbereid. Bij aanvang van de werkzaamheden ging het nog om maximaal 30 duizend voertuigen, en stond het verkeer tijdens spitstijden met grote regelmaat vast.

Tunnels

Naast de grotere en efficiëntere verkeersafwikkeling op de Ceintuurbaan heeft de megaklus ook andere voordelen. Langzaamverkeer – zoals (brom)fietsers en voetgangers – kunnen van drie nieuwe en één bestaande, gerenoveerde tunnels gebruik maken om de Ceintuurbaan te passeren. Bovendien zorgen nieuw geluidsdempend asfalt en (extra) geluidsschermen voor minder geluidshinder in de buurt. Door de betere doorstroming van het verkeer en de hogere snelheid (van 50 naar 70 kilometer per uur) is de relatieve milieubelasting sowieso minder.

Provincie
De succesvolle aanpak van de Ceintuurbaan is gerealiseerd door de inzet van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle.

Artikel delen: