Motie van afkeuring Wethouder Witbraad

De fracties van Swollwacht , SP en D66 dienen maandagavond in de gemeenteraadsvergadering een motie van afkeuring in tegen Wethouder Witbraad, dit naar aanleiding van de vele klachten de afgelopen weken over haar functioneren. Zo zou zij niet of nauwelijks communiceren met buurtorganisaties  van diverse bouwplannen in de stad , maar ook toezeggingen en afspraken niet nakomen.

Ondertekenaars van de motie zijn van oordeel, dat het gemeentebestuur op een zorgvuldige wijze behoord te informeren en te communiceren met de burgers en partners van de stad . Ondertekenaars van deze motie, zijn  vervolgens van oordeel dat wethouder mw. Witbraad in het voornoemde ernstig en meerdere malen te kort is geschoten en zijn tot slot van oordeel dat deze handelswijze afkeurenswaardig is.

Artikel delen: