SP vraagt af te zien van bouw woningen Staatsmanlaan

Zwolle – De SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft meer informatie gevraagd over de vertraging van de bouw van 7 woningen in de Staatsmanlaan. Door bezwaarschriften van de omwonenden en een eerdere uitspraak van de Raad van State is de bouw vertraagd. De SP wil weten of deze vertraging – ook gezien het verzet van omwonenden tegen de woningbouw – reden is om van de bouw af te zien.

De bewoners van de Staatsmanlaan en de Kempenaerware verzetten zich al enige tijd tegen de geplande bouw van de extra woningen, waardoor parkeerplaatsen en groen dreigen te verdwijnen. Dit was voor de SP in de gemeenteraad reden om – als enige – tegen het plan te stemmen. Een eerder bezwaar van een omwonende tegen het plan is door de Raad van State gegrond verklaard, vanwege een vormfout van de gemeente. Voor de zomer is de gemeente met een gewijzigd bestemmingsplan gekomen, en de SP heeft begrepen dat ook hier weer bezwaar tegen is gemaakt door de omwonenden. Aanleiding voor de SP om te vragen wat de vertraging voor gevolgen heeft voor de rest van de herstructurering in de wijk, wat de financiële consequenties voor het plan zijn als de woningen niet worden gebouwd en of het niet beter is er helemaal vanaf te zien, gezien het verzet uit de buurt.

SP raadslid Frank Futselaar: ‘Als bewoners zo mordicus tegen een plan zijn, moet je je afvragen of je er wel mee door moet gaan, zeker als dat leidt tot eindeloze procedures. Dit college heeft als ambitie om burgers meer verantwoordelijkheden te geven in de stad: dan moet je diezelfde burgers niet steeds voor voldongen feiten plaatsen. Vertraging is een goede aanleiding om het eerdere besluit te heroverwegen. Laat in dit geval uitstel maar afstel betekenen.’

Brief naar college:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over de voortgang van de bouw van 7 woningen aan de Staatsmanlaan.

Inleiding

In januari 2011 heeft een meerderheid van de gemeenteraad (met uitzondering van de SP-fractie) ingestemd met het voorstel Herstructurering Ittersumerlanden-Noord. Onderdeel van het voorstel was het bouwen van 7 extra woningen in de Staatsmanlaan. Dit onderdeel van het voorstel was controversieel bij een groot deel van de bewoners van de Staatsmanlaan en de Kempenaerware, ondere vanwege het verdwijnen van groen en parkeerplaatsen en het risico op privacyverlies door de extra woningen. Wij hebben begrepen dat na bezwaar van een omwonende de Raad van State begin dit jaar op grond van een vormfout een uitspraak heeft gedaan waardoor de bouw van de huizen nog geen aanvang kon vinden.

Op 1 augustus 2012 heeft de gemeente een gewijzigd bestemmingsplan met betrekking tot de 7 woningen in de Staatsmanlaan gepubliceerd. Het indienen van zienswijzen was mogelijk tot 13 september 2012.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Wat is op dit moment de stand van zaken van het proces om te komen tot de bouw van de eerdergenoemde woningen? Kunt u dit toelichten?

2.      Heeft de vertraging die lijkt te zijn opgelopen in het proces consequenties voor het gehele plan van Herstructurering Ittersumerlanden-Noord? Zo ja, wat zijn die consequenties?

3.      Zijn er op het gewijzigde bestemmingsplan met betrekking tot de woningen in de Staatsmanlaan zienswijzen of bezwaren ingediend? Zo ja, hoe beoordeelt u de kans dat deze zullen leiden tot een wijziging van het plan of verdere vertraging van het proces?

4.      Is naar uw mening te bouw van de woningen nodig voor de financiering van de Herstructurering Ittersumerlanden-Noord? Kunt u dit toelichten?

5.      Ziet u, mede gezien de weerstand van de direct omwonenden tegen de woningbouw, inmiddels reden om in overleg met de woningbouwcorporatie af te zien van woningbouw op deze plek? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie                   

Frank Futselaar

Artikel delen:
Reacties 8
 1. De bewoners protesteren al langere tijd, maar er werd niet naar geluisterd. De parkeerplaats wordt veelvuldig gebruikt door bewoners en omwonenden, en zou men daar huizen plaatsen, dan hebben deze huizen, nauwelijks een tuin, want het is uiterst krap.
  Men heeft geen zon in hun tuin.
  Er is geen plek meer voor auto's van bewoners en omwonenden, er ontstaan zeer gevaarlijke situaties als er bv een ambulance of brandweer of politie nodig zou zijn, men nergens bij kan komen aan de kempenaerware.
  Men zou aan de kempenaerware alles via de voordeur moeten gaan regelen, verhuizingen e.d. Aan de achteringang, komt er een enge donkere gang.
  Men kan er dan nog nauwelijks uit komen, je zit als ratten in een val.
  Men is de renovatie perikelen van 2 jaar terug meer dan zat, er was nml enorm veel overlast en nauwelijks enige compensatie van de woningbouw, waarbij men wel 2 jaar in een bouwput woonde en nu begint het weer van voren af aan.
  Merendeel zal gaan verhuizen als deze plannen doorgang vinden. Staatsmanlaan moet een stuk voortuin inleveren zonder enig overleg is dit al gebeurd door de woningbouw.
  Men stond ineens paaltjes in de tuin te slaan en een touw te spannen. De bewoners waren uiterst verbaast, maar men kwam even 1 metertje ofzo van de tuin afhalen zonder dat iemand dat wist.
  Leuk overleg die woningbouw.
  Men bij het grote grasveld bij het winkelcentrum in een kik voorkomen dat er woningen werden geplaatst.
  Terwijl daar meer dan genoeg plaats is.
  En de staatsmanlaan en de kempenaerware bewoners
  moeten strijden om te voorkomen dat er hier een grote chaos zal ontstaan tzt.
  Gemeente aub kap met dit onzinnige plan!

 2. Hoop van harte dat gemeente van dit plan gaat af zien, dit levert voor ons als alle bewoners een geheel onveilige situatie op, mocht er onverhoop brand uitbreken of er is spoed met betrekking dat de ambulance moet komen dan kan dit nog wel eens heel vervelend gaan aflopen voor diegene die dit overkomt, want hulpdiensten kunnen dan niet op normale & snelle wijze ter plaatse komen. Bewoners gaan zich onder andere door ditt soort dingen onveilig voelen en worden in een positie gedwongen als het ware, terwijl overheid meld dat nederlanders ook zeggenschap in deze maatschappij zouden hebben, wel dit hebben wij tot op heden niet zo ervaren, we werden enkel van kasje naar de muur gestuurd en kregen niet of zelfs oncorrecte informatie mbt deze bouwplannen, zowel vanuit gemeente als woningbouw, nu heeft laatste al toch geen initiatief genomen tot contact met ons als bewoners, wat bij mij duid op nalatigheid en dat terwijl ze wel flyers zenden met daaronder de logo van gemeente Zwolle terwijl de gemeente van niets weet!!! Toch heel slechte reclame lijkt mij zo als de werkwijze van SWZ is. Dus gemeente als jullie enig gevoel van veiligheid voor ons als bewoners willen behouden vragen wij of in vredesnaam af wilt zien van deze bouw, er is immers elders genoeg plekken waar dit wel gerealiseerd kan worden en houden wij zo ons zo gewenste veiligheid & geborgenheid! AUB laat dit passeren en niet doorgaan, denk aan onze kinderen & ons!!!

 3. Bewoners daar uit die buurt klagen wel maar maken zelf hun buurt ook onveilig .Als ik soms zie hoe hard sommige bewoners daar in de buurt met hun auto,s rijden terwijl er een 30km zone is.Dus bewoners begin eerst bij je zelf met het veilig maken van de buurt en dan klagen.

 4. Snelheidsduivels? Dat zijn mensen die hier niet wonen.
  Daarbij een drempeltje plaatsen is goedkoper dan 7 huizen en boze omwonenden.
  (m.a.w,…Pieters, er komen huizen omdat er af en toe eens iemand keihard langsrijdt hahahaha);D:P

Reageer