CU wil opheldering over stoppen Kerkplein

Zwolle – Volgens berichten in de media heeft het Podium van Kerken te horen gekregen dat het RTV ZOo radioprogramma Kerkplein stopt. De ChristenUnie is verrast door de situatie en wil duidelijkheid.

Fractievoorzitter John van Boven: "In het licht van artikel 30, lid c. van de Mediawet (het programma van de lokale omroepinstelling is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoefte, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn) zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat met deze beslissing niet meer voldaan wordt aan een licentiecriterium. De berichtgeving maakt niet duidelijk of het Programma Bepalend Orgaan betrokken is geweest bij het bestuursbesluit." De CU stelt daarom een aantal vragen aan het college van Zwolle om opheldering te krijgen over de ontstane situatie.

Dat brengt de CU-fractie tot de volgende vragen:

1. Bent u in het kader van het subsidiecontract betrokken geweest bij het voornemen van het bestuur om het programma Kerkplein te stoppen

2. Als het programma daadwerkelijk stopt, bent u dan van mening dat nog voldaan wordt aan de criteria genoemd in artikel 30 van de Mediawet

3. Als dat niet zo is, bent u dan voornemens stappen te ondernemen om dit besluit terug te draaien

4. Weet u of het PBO betrokken is geweest bij het bestuursbesluit.

5. Als dat niet zo is, bent u dan met ons van mening dat de grond onder het besluit niet aanwezig is.

6. Heeft de gang van zaken wat u betreft consequenties voor de subsidieovereenkomst.

7. Heeft u een oordeel over de communicatie tussen bestuur van rtvZoo en het Podium voor de Kerken.

Namens de ChristenUnie

John van Boven

Artikel delen:
Reacties 47
 1. De manager van ZOO in de krant:

  De kerk is een machtig orgaan. Ze willen ons in de tang houden, maar de meerderheid van het PBO heeft er ja tegen gezegd. En dat is de realiteit. We gaan het zo doen


  ⚠️ Meld

 2. Ach, laten we ZOO toch gewoon opheffen. Slechte programma’s slechte TV, slechte kabelkrant. Dat wordt voor velen een opluchting.


  ⚠️ Meld

 3. In het artikel in de Stentor staat ook deze verklaring, die ik eigenlijk wel redelijk vind:

  Bestuurslid Martin Koekenberg van RTVZoo weet dat er binnen het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO), dat zich samen met de eindredactie bezig heeft gehouden met de nieuwe programmering, zware discussies zijn geweest. “De vertegenwoordiger van de kerken dreigde naar het Commissariaat van de Media te stappen. Het enige argument tegen van hen dat we tot nu toe hebben gehoord is dat het al 25 jaar zo gaat. Dat is geen argument. We willen niet langer de dagen beginnen met een doelgroepen programma. Zo willen we zaterdagochtend de dag opstarten met een magazine, waarin inderdaad jaren zeventig en tachtig muziek wordt gedraaid, maar waarin we ook aandacht hebben voor aankondigingen. Ook van de kerken.”

  Volgens Koekenberg rommelt het binnen de kerken. “Ze zijn het daar ook allemaal niet met elkaar eens. Bovendien willen wij dat er aandacht is voor alle stromingen. Tot nu toe zijn het vaak twee kerken die de dienst uitmaken. Wij willen dat ook een imam of een joodse voorganger een kans krijgen. Het verhaal is dat we keuzes moeten maken. Er zijn zelfs programma’s helemaal verdwenen. In totaal is de tijd voor de kerken teruggebracht van zeven naar vijf uur en dat is nog altijd heel royaal als je naar omroepen om ons heen kijkt.”

  Ik begrijp hieruit dat de kerk ook is vertegenwoordigd er in de programmaraad en het dus niet helemaal als verrassing kwam.


  ⚠️ Meld

 4. Zo zie je maar hoe belangrijk het journalistieke principe van ‘hoor en wederhoor’ is. Het verhaal van 2 kanten leest toch anders. John van Boven lijkt mij bezig met belangenbehartiging. Een politicus moet gaan voor het algemeen belang en niet zonder mee de opvatting uit eigen kring verwoorden.


  ⚠️ Meld

 5. Nee hoor Suze, een politicus wordt gekozen op een bepaald programma, maar vertegenwoordigd niet alleen de mensen die op hem of haar stemmen. Zo zit ons democratisch bestel in elkaar. Het algemeen belang is in dit geval dat ZOO een zo groot en divers mogelijk publiek bereikt. Je kunt erover twisten hoe dat het beste kan, maar dan moet het daarover gaan.


  ⚠️ Meld

 6. Met de General Manager van ZOo heeft WLZ zaterdag een telefonisch interview gehad, maar een feitelijke weergave daarvan wilde degene uiteindelijk niet gepubliceerd zien. Dat is gerespecteerd.

  Begin komende week zal via een persbericht van ZOo een reactie volgen.


  ⚠️ Meld

 7. Jongens, doek dat ZOo toch op. Ze maken er al jaren een potje van, ook beloofden we laatst weer van alles, maar er onstaat niets dan gedoe. Zonde van de ruime subsidie voor dit soort wannabee clubjes.


  ⚠️ Meld

 8. Op zich begrijp ik de reactie van Dame. Maar toch.
  IK heb een mail gestuurd naar de voorzitter van het bestuur met de vraag om een toelichting op wat te lezen is op weblog Zwolle. Die reactie heb ik nog niet gekregen. Toch moeten eventuele vragen op tijd naar de griffie. De wederhoor is daardoor niet gelukt. Van Weblog Zwolle begreep ik dat het bestuur radiostilte in acht neemt.
  De ChristenUnie wil er voor alle Zwollenaren zijn. Dat staat in onze missie. Maar natuurlijk ook voor haar eigen achterban. Als er verschil van opvatting is, kies je vooralsnog voor je achterban. Waarom heb je anders meerdere politieke partijen? Opkomen voor je eigen kiezers is juist invulling geven aan het democratisch bestel. Dat neemt niet weg dat we ook begrip willen hebben voor een andere benadering. Vooralsnog zie ik niet in dat handhaven van het programma Kerkplein het algemeen belang in de weg zit.
  Dit alles los van de communicatie en de procedure die gevolgd is.


  ⚠️ Meld

 9. sympathiek van weblog om het interview niet te publkiceren, ik had dat als vrijwilliger bij de omroep graag willen lezen. het ziet er naar uit dat de manager fout is. dat zou mij niet verbazen.


  ⚠️ Meld

 10. @John van Boven. Het lijkt me dat je bij het college van B&W aan het verkeerde adres bent. De Gemeente Zwolle geeft wel subsidie aan de omroep, maar kan en mag daarmee niet de programmakeuze bepalen (Wie betaalt, bepaalt in dit geval NIET). Is daar niet een mediaraad o.i.d. voor?


  ⚠️ Meld

 11. Tevens, dat is helemaal waar. Ik mag het college wel vragen of het bestuur van rtvZoo voldaan heeft aan de criteria, die genoemd worden in artikel 30 van de Mediawet. Het aan de wet voldoen is voorwaarde voor de subsidie. Voor mij is de belangrijkste vraag of is voldaan aan lid c. van artikel 30.


  ⚠️ Meld

 12. @John van Boven Niet slim van ZOO om niet te reageren. Ik snap je afweging wel. Mij lijkt het echter voor een volksvertegenwoordiger belangrijker om te controleren of ZOO aan de brede doelstelling “programma’s voor alle doelgroepen en een zo breed mogelijk bereik” voldoet dan te vragen te stellen over dag en tijdstip van de specifieke programmering. De subsidie wordt niet gegeven om alleen de CU-achterban te plezieren, maar álle mensen uit Zwolle.
  @Suze. Een politcus zonder eigen mening lijkt mij een vreemde figuur. Het gaat juist om de eigen mening, waarbij de politicus zich altijd wel moet afvragen of hij/zij daarmee het “algemeen belang” dient. En dat is breder dan alleen de eigen achterban. “Bescherming van de minderheid tegen de “dictatuur” van de meerderheid is juist een essentieel aspect van onze democratie. Niet voor niets beloven onze volksvertegenwoordigers te stemmen zonder last of ruggespraak. Dit zegt Wikipedia daarover:

  Stemmen zonder last betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.

  Stemmen zonder ruggespraak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met iemand uit de achterban overleg te plegen.

  De gedachte achter de verplichting te stemmen zonder last of ruggespraak is dat een volksvertegenwoordiger bij het komen tot zijn standpunten zich niet dient te laten leiden door deelbelangen, maar door het algemeen belang. Bovendien wordt de besluitvorming versneld doordat leden zich niet hebben verplicht eerst overleg te voeren met anderen voordat zij hun stem uitbrengen.  ⚠️ Meld

 13. @Dame het is inderdaad aan een volksvertegenwoordiger (volksvertegenwoordigers zelfs) om te controleren of ZOo aan de brede doelstelling “programma’s voor alle doelgroepen en een zo breed mogelijk bereik” voldoet. Maar met volksvertegenwoordigers bedoel ik in dit geval het PBO. Sterker nog, om belangenverstrengeling te voorkomen is het zelfs niet toegestaan dat politieke volksvertegenwoordigers zich bemoeien met de bovengenoemde brede doelstelling en sowieso algehele inhoudelijke kwesties.
  Politici hebben géén inbreng behalve communicatie met het CvdM.
  Subsidie gaat nog wel via de gemeente maar dit is een zeer achterhaalde constructie.
  De OLON is samen met de politiek bezig om dit te waarmerken. Op die manier gaat het geld nog steeds via de gemeentes maar is de gemeente zelfs verplicht om dit aan de omroep te schenken.

  In dit geval gaat het dus niet om de mening van een politicus (met respect hoor John), maar om de mening van het PBO.

  – Uitspraken van het PBO gaan boven uitspraken binnen een omroepstichting
  – Uitspraken van het PBO zijn bindend, tenzij CvdM anders beveelt
  – PBO dient onafhankelijk te zijn: geen medewerkers van de omroep en geen politici
  – PBO dient alle in het verzorgingsgebied aanwezig zijnde stromingen te vertegenwoordigen door middel van de selectie van de leden.


  ⚠️ Meld

 14. Hmm, Hans, wel deels met je eens, maar niet helemaal. Eens met de opmerking dat de media niet onder politieke controle staan. Ook dat is een belangrijk aspect van onze democratie. Niet eens met de opemrking dat raadsleden geen vragen mogen stellen over het functioneren van de lokale omroep. Deze wordt immers met publiek geld gefinancierd, deels met lokale subsidie en dan mogen raadsleden niet alleen, maar dan moeten zij ook controelern of de subsidie wel juist wordt besteed, m.a.w. of ZOO wel doet waarvoor ze de subsidie ontvangt. Vragen stellen mag altijd, proberen om via subsidieverstrekking invloed op de programmering te hebben is uit den boze.


  ⚠️ Meld

 15. […]dan moeten zij ook controelern of de subsidie wel juist wordt besteed, m.a.w. of ZOO wel doet waarvoor ze de subsidie ontvangt.

  Deze controlerende functie is niet aan de raadsleden Dame. Sorry, ik kan het niet mooier maken dan dat het is. 😮

  Eerst schrijf je dat je het met me eens bent dat media niet onder politieke controle staan. Vervolgens schrijf je dat de politiek moet controleren of de subsidie juist wordt besteed.
  Volgens mij begrijp ik je redenatie niet helemaal. 😉


  ⚠️ Meld

 16. Bestuurslid Martin Koekenberg van RTVZoo weet dat er binnen het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO), dat zich samen met de eindredactie bezig heeft gehouden met de nieuwe programmering, zware discussies zijn geweest.

  Zit die Kloekenberg in het PBO, dan mag dat volgens de redening van Hans niet.

  Wie zitten er eigenlijk in Zwolle in het PBO. Kan iemand dat hier melden a.u.b. ?


  ⚠️ Meld

 17. Hier heb ik een document gevonden van het PBO uit 2010:
  KLIK (PDF).
  Ik weet dus NIET of deze nog actueel is.

  Terugkomende op het artikel over de vragen van de CU-fractie: de CU moet hiervoor formeel bij het CvdM zijn. CU mag volgens de Mediawet, zoals ieder politiek orgaan, géén vinger in de pap hebben wat betreft radioprogrammering.
  CvdM is aanspreekpunt en CvdM zal vervolgens, na overleg met PBO, oordelen. PBO wordt door CvdM gecontroleerd.


  ⚠️ Meld

 18. Een reactie van de CU op zondag. Conclusie: dit is hobby voor John v Boven en geen werk? (klein beetje offtopic..) En ontopic: ik heb nog nooit 1 minuut ZOO gehoord of gezien. Als dit helpt de subsidie in te trekken… CU olé!


  ⚠️ Meld

 19. Dan zal ik proberen het beter toe te lichten, Hans. Het is niet aan de politiek om zich te bemoeien met de programmering en al helemaal niet met de inhoud van de programma’s. Journalisten moeten zich vrij weten om hun controlerende functie te vervullen. Dan mogen politici niet belemmeren. Een van de checks and balances in onze democratie.
  Echter, als het om de algemene functie van de lokale omroep gaat, dan hebben politici wel degelijk een controlerende taak. Stel dat ZOO met goedvinden van het PBO alleen kerkelijk getinte uitzendingen zou maken, dan is het aan de politiek om daar de vinger bij te leggen. Daar is het publieke geld waarmee de omroep gefinancierd wordt, niet voor bedoeld. Dus, níet op de inhoud, maar een algemene controle op het functioneren van het PBO. Heb ik het zo duidelijker over het voetlicht gebracht, wat ik bedoel? En ben je het hiermee ook oneens?


  ⚠️ Meld

 20. Zeker duidelijker Dame, dank! En inderdaad, ten dele oneens. Ik zal dit proberen toe te lichten. 🙂

  Stel dat ZOO met goedvinden van het PBO alleen kerkelijk getinte uitzendingen zou maken, dan is het aan de politiek om daar de vinger bij te leggen.

  Nee, dat is dan niet aan de politiek. Dit is dan aan het PBO en aan de omroep zelf. Het PBO heeft natuurlijk wel een verplichting om naar de burgers te luisteren (als publiek aanspreekpunt te fungeren).

  Daar is het publieke geld waarmee de omroep gefinancierd wordt, niet voor bedoeld.

  Dit is niet aan de politici om te bepalen, maar puur en alleen aan het PBO en de omroep zelf. Wanneer iemand het daar niet mee eens is en geen gehoor vindt bij het PBO, kan die persoon naar het CvdM stappen.

  Dus, níet op de inhoud, maar een algemene controle op het functioneren van het PBO.

  Dat doet het CvdM.
  Wanneer de lokale politiek het niet eens is met de gang van zaken, kan deze een klacht bij het CvdM deponeren. Het CvdM zal vervolgens een onderzoek starten.

  Elke publieke lokale omroep heeft recht op een bedrag van ?? 1,30 per huishouden. Dit wordt landelijk verstrekt aan de gemeentes (ELKE gemeente). De gemeente dient dit vervolgens aan de omroep te geven.
  Dat wordt in sommige gemeentes nu nog af en toe niet gedaan, daar wil men nu een stokje voor gaan steken door het geld te gaan oormerken.
  Dan komt het geld fysiek nog steeds via de gemeente bij de omroep, maar formeel direct van het rijk.


  ⚠️ Meld

 21. Hans, im heb de Mediawet 2008 er even bijgezocht. heb hem niet helemaal gelezen, maar dit artikel geeft in mijn gen wel aan dat er wel degelijk een rol is voor de poltiek:
  artikel 2.66

  Artikel 2.66
  1. Provinciale Staten brengen dan wel de gemeenteraad brengt tijdens de aanwijzingsperiode ten minste eenmaal aan het Commissariaat advies uit over de vraag of een aangewezen regionale of lokale publieke media-instelling naar hun of zijn mening nog voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid.
  2. Als tijdens de aanwijzingsperiode bij het Commissariaat ernstige twijfel bestaat of de regionale of lokale publieke media-instelling nog aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid, voldoet, kan hij een tussentijds advies vragen.  ⚠️ Meld

 22. Maar misschien schrijven we langs elkaar heen. Mijn punt is dat politici best vragen mogen stellen en jouw punt is dat het CvdM uiteindelijk bepaalt. Beide zijn volgens mij waar.


  ⚠️ Meld

 23. @Dame inderdaad schrijven we langs elkaar heen nu en zijn we het hierover met elkaar eens: het CvdM bepaalt en is de instantie welke geadviseerd dient te worden.

  Maar dat er in het artikel bijvoorbeeld een vraag wordt gesteld of de gang van zaken consequenties kan hebben voor subsidieverstrekking: m.i. een controversiële vraag aangezien elke publieke lokale omroep daar gewoon recht op heeft. Dan kunnen politici daar natuurlijk eindeloos over gaan discussiëren maar dat lijkt mij dus niet bepaald zinnig omdat het niet aan hen is om daar uiteindelijk een uitspraak over te doen.

  Wat wel zou kunnen is dat de politici kunnen gaan discussiëren over een advies wat ze vervolgens aan het CvdM gaan uitbrengen. Maar dan is de vraag of we dat wel moeten willen met ons allen.


  ⚠️ Meld

 24. Op die vraag sloeg ik ook aan, Hans. Dat vind ik ongepast. Mijns inziens ook puur vanuit belangenbehartiging ingegeven. En daarvoor hebben we nu net de scheiding tussen politiek en media.


  ⚠️ Meld

 25. Ik ben benieuwd met wat voor oplossing ZOO komt. Naar mijn idee moet je blij en trots zijn met de jarenlange inzet van de vrijwilligers van Kerkplein. Ik ben benieuwd of de leiding van ZOO, dat totaal geen ervaring met media heeft, daar oog voor heeft. Praat in ieder geval met hun. Ze zeggen van niets te weten!!


  ⚠️ Meld

 26. De discussie overziend, wat mij betreft nog het volgende.
  1. Als ik merk dat er onrust is in een deel van de Zwolse samenleving, dan probeer ik daar handen en voeten aan te geven. Dat is wat het Podium van Kerken ook wilde, als ik de krant goed heb gelezen.
  2. De raad/het college heeft het Commissariaat geadviseerd over het verlenen van een omroeplicentie. Daarbij heeft artikel 30 van de Mediawet gediend als criterium. Aan de hand van dat artikel heeft het college, waarmee de raad heeft ingestemd, beargumenteerd waarom ze positief wilde adviseren. Dan is het toch niet gek, als ik handen en voeten wil geven aan de onrust, wanneer ik het college bevraag over de gang van zaken aan de hand van artikel 30. Dat is mijn politieke verantwoordelijkheid. Dan ga ik niet over de inhoud van programma’s, dat wil ik ook niet, dan gaat het over de vraag of nog voldaan wordt aan het criterium dat is gebruikt bij het positieve advies aan het Commissariaat.
  3. Ik heb een mail van de voorzitter gekregen waarin hij meldt dat zijn mail er uit lag en dat het bestuur niet treedt in deze situatie, maar dat het een verantwoordelijkheid is van de genaral manager.

  En terzijde.
  Ik zie geen verschil tussen het bespreken van dit dossier bij de zondagse koffie en aan de “publieke” tafel van Weblog Zwolle. Dus conclusies over hobby dan wel werk kloppen niet.


  ⚠️ Meld

 27. Dus het bestuur, aan wie de brieven gestuurd zijn, vervolgens niet beantwoord zijn, schuift het af naar een leidinggevende. De brutaliteit!!

  GenEral manager is al moeilijk schrijven, laat staan de vraag of dit binnen de mediawereld een bekende maar vooral begrijpelijke functie is. Het is geen concern >:( Noem het toch gewoon hoofdredacteur!


  ⚠️ Meld

 28. UPDATE

  Wethouder Vedelaar zegt maandagavond dat alleen het Commissariaat voor de Media bevoegd is, dat minstens 50 % van de programma’s educatief moet zijn en dat ze zich moeten houden aan de zogenaamde ICE-norm. Het CvdM controleert lokale omroep.
  De gemeente controleert alleen: de jaarrekening, de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van ZOo.
  Het Programma Bepalend Orgaan PBO heeft zeggenschap, en controleert via de ICE-norm.

  Wethouder heeft contact gehad met ZOo.
  Een andere tijd voor een programma is geen bezwaarlijk argument. Toetsing door CvdM. De gemeente mag geen voorwaarden stellen.
  De situatie heeft geen consequentie voor de subsidieverstrekking.
  De eindredactie heeft contact gehad met het PBO. De programmawijziging is door het PBO getoets, en werd vervolgens afgestemd met de betrokkenen.
  ZOo heeft volgens de wethouder aangekondigd nogmaals de mensen bijeen te roepen. John van Boven was vooral met het laatste content.

  VVD-raadslid v.d. Vegte had nog wel een vraag en een puntje van kritiek. De raad heeft zich destijd hard gemaakt voor het verstrekken van de beschikbare licentie voor een enthousiaste club (die er nu niet meer zit: red.). ZOo zou zich meer richten op TV achtige uitzendingen, maar daar ziet de VVD niets van. De wethouder weet hierop geen antwoord, en zal informeren.
  Van Boven zegt dat, na emailing met voorzitter Smit van ZOo, dat Smit de raadsfracties zal informeren over komende plannen.


  ⚠️ Meld

 29. Dan mis ik antwoorden op de kwestie waarom het bestuur de brieven niet heeft beantwoord, en waarom de redactie pas kort te voren wist van de veranderingen. Daar ligt de frustratie!!


  ⚠️ Meld

 30. @programma, duidelijk stuk, over jou vraag heeft de wethouder (gemeente) niets te zeggen. Eventueel CvdM of Het Programma Bepalend Orgaan PBO heeft zeggenschap, en controleert via de ICE-norm.  ⚠️ Meld

 31. Er is nu een neergeslagen stemming. Ander punt is de mate van krediet dat je bij de luisteraars hebt. En die luisteraars, dat zijn er wel veel. Die ben je straks allemaal kwijt. Het rommelt al een tijdje bij ZOO, waarbij de communicatie inderdaad een centraal thema is. We horen ook wel bij andere programma’s dat dat niet lekker gaat. Respect is een ander belangrijk thema voor de vrijwilligers.


  ⚠️ Meld

 32. Over communiceren gesproken. De general manager Astrid Ter Heide kondigt op Twitter aan dat vanaf vrijdag de nieuwe programmering van ZOo van start gaat, terwijl er morgenavond overleg is met Kerkplein. Dat is praten niet meer nodig om zaterdag de uitzending te verzorgen. Einde verhaal dan!


  ⚠️ Meld

 33. En John van Boven gaat verder op zijn mooie weblog http://www.johnvanboven.com:

  De afgelopen dagen stond de lokale omroep nogal negatief in de belangstelling. Het programma Kerkplein dat op zaterdagmorgen wordt uitgezonden, zal van 1 november niet meer in die vorm terugkomen. Tot grote boosheid van de makers. Op zaterdag horen, dat het de laatste keer is, verdient nou niet de communicatieve schoonheidsprijs. Ongerustheid in een deel van de Zwolse samenleving moet je als raadslid handen en voeten geven. Deze keer in de vorm van mondelinge vragen. Uit het antwoord van de wethouder werd duidelijk dat er geen rol voor het college is weggelegd. Dat kan ik volgen. Ik werd wel blij van de opmerking dat de general manager op korte termijn alle betrokkenen zal uitnodigen voor overleg. Dat vond ik de grote winst.

  Tot mijn stomme verbazing lees ik vandaag een tweet van die zelfde general manager: @Stridje65: ⤽@zooweekend: Aanstaande vrijdag gaat de nieuwe programmering @ZOO105FM in !⤝ Ik reageer met de vraag: ⤽Overleg morgen levert dus niks op, op voorhand?⤝ Dat levert de volgende reactie op van de general manager: ⤽@jvb038 #zooweekend is een ZSP programma dat gaat idd vrijdag van start. Leuk voor ze! Verder geen commentaar.⤝
  Als je deze teksten gebruikt voordat het aangekondigde overleg is geweest, dan vraag ik me af wat de bedoeling van dat overleg is. Mijn aanvankelijke blijdschap is in ieder geval weg.

  En dan nog wat.
  Artikel 30 van de mediawet zegt: ⤽het programma van de lokale omroepinstelling is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoefte, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn⤝
  Ik vraag me af hoe deze verplichting zich verhoudt tot de volgende uitspraak van de general manager: ⤽ De kerk is een machtig orgaan; ze willen ons in de tang houden⤝

  Mijn conclusie is dat de lokale omroep meer heeft aan een leider dan aan een manager, ook al is ze general.  ⚠️ Meld

 34. Waarom laat voorzitter Smit niet van zich horen. Dat heeft hij namens ZOo naar mijn weten nog nooit publiekelijk gedaan! Dat was met Kistemaker destijds wel anders.


  ⚠️ Meld

 35. Een nuance van http://www.johnvanboven.com:

  Ik krijg reacties over de tweet over het ingaan van de nieuwe programmering van ZOO105fm dat het niet de hele programmering betreft, maar het programma zooweekend. Omdat er een @ voor stond begreep ik niet dat dit een programma is. Dat haalde ik ook niet uit de volgende tweet, omdat er afgesloten werd met ⤽Verder geen commentaar⤝. Mijn blijdschap over woensdag kan weer terugkeren.
  Het tweede deel van het stuk blijft staan, wat mij betreft.

  De behoefte aan een echte leider voor ZOo blijft dus staan.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.