Pieter Steijnstraat wil duidelijkheid over renovatie

Zwolle – Volgens de nieuwste planning gaat SWZ in januari 2013 van start met de renovatie van de flats aan de Pieter Steijnstraat 1 tot en met 107. Rondom deze renovatie hangt echter een waas van onduidelijkheid. Dat zegt het Comité Pieter Steijnstraat dit weekend.

"Volledige helderheid over de plannen ontbreekt, maar wel worden de bewoners dringend verzocht om akkoord te gaan met de renovatieplannen. Dit leidt tot irritatie bij veel huurders. Onlangs heeft Comité Pieter Steijnstraat maar liefst 42 handtekeningen opgehaald bij de 50 bewoonde woningen voor een tweede informatieavond, zoals eerder was beloofd tijdens de rumoerige eerste bewonersavond. Huurders klagen steen en been over de zeer gebrekkige communicatie van SWZ en de laakbare handelswijze van de woningcorporatie richting bewoners waarbij huurders worden aangezet om te tekenen voor de renovatieplannen." Een zeer ongewenste situatie, is de mening van Comité Pieter Steijnstraat, een groep bewoners die namens alle bewoners contact zoekt met SWZ. Het comité heeft middels een brief gevraagd om een tweede informatieavond te organiseren voor bewoners. De woningcorporatie heeft gereageerd, maar antwoord op het verzoek tot een tweede informatieavond bleef uit.

Comité Pieter Steijnstraat vraagt zich dan ook af of SWZ haar bewoners wel serieus neemt. Inmiddels is een tweede brief verstuurd, waarin SWZ met klem wordt verzocht op korte termijn een tweede informatieavond te organiseren. Comité Pieter Steijnstraat is zeker geen tegenstander van een renovatie , maar wil volledige duidelijkheid over de plannen. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van asbest in de flats. Huurders hebben er recht op om te weten waar de asbest zit, zeker in een situatie waarbij huurders tijdens een renovatie niet worden uitverhuisd.

Bijlage 1:

Zwolle, 19 oktober 2012

Onderwerp: Renovatieplannen Pieter Steynstraat 1 tot en met 107

Geachte heer Veenstra,

Middels deze brief willen wij reageren op de renovatieplannen met betrekking tot Pieter Steynstraat 1 tot en met 107. Als groep bewoners kunnen wij niet achter de werkwijze staan van de SWZ omtrent dit project.

Tijdens de informatiebijeenkomst van 12 juli 2012 is door SWZ aan de bewoners beloofd dat er een nieuwe bijeenkomst zou komen.

Tot op heden lijkt het er niet op dat dit gaat plaatsvinden. In plaats daarvan worden bewoners persoonlijk benaderd om akkoord te gaan met de renovatieplannen. Daarbij wordt soms een niet zo nette werkwijze gehanteerd. Zo wordt bijvoorbeeld door de SWZ aangeboden om de verwijdering van de geiser op zich te nemen, maar wel met de toevoeging dat mensen dan wel moeten tekenen voor het totale renovatieplan. Dat geldt ook voor bewoners die akkoord gaan met het bijtrekken van de benedenwoning. Zij hebben niet getekend voor het totale plan, maar deze handtekeningen worden door SWZ wel meegerekend in de zogenaamde 70 procent-norm.

Wij willen u er graag op wijzen dat de handtekeningen van bewoners voor het renovatieplan niet meer rechtsgeldig zijn, omdat de plannen zijn uitgesteld. Bovendien is er geen tweede informatieavond geweest, waardoor mensen geen goede afweging hebben kunnen maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de asbestverwijdering?  Waar zit de asbest in de huizen? Dat zijn onder meer vragen waar bewoners antwoorden op willen hebben, maar die SWZ niet wil verstrekken. Hoe zit het met de vergoedingen en de brandveiligheid?

Wij hebben de meningen gepeild van de bewoners van Pieter Steynstraat 1 tot en met 107 en daaruit blijkt dat van de 52 woningen maar liefst 39 huishoudens voor een tweede informatieavond zijn. Deze handtekeningen zijn toegevoegd als bijlage.

Dit lijkt ons een duidelijk signaal richting SWZ en geen basis voor de woningcorporatie om zonder informatieavond in januari te starten met de renovatie.


Wij willen u dan ook met klem verzoeken om serieus in overweging te nemen om alsnog een informatieavond in het leven te roepen. We verzoeken u vriendelijk om uiterlijk vrijdag 26 oktober met een reactie te komen. Mocht een reactie uitblijven dan zien wij ons genoodzaakt om andere stappen te ondernemen.

We zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Comité Pieter Steynstraat

Bijlage 2:

swz_a.jpg

swz_b.jpg

Bijlage 3:

Geachte heer Veenstra,

Allereerst hartelijk dank voor uw reactie op onze brief van 19 oktober jongstleden.

In onze brief hebben wij u verzocht een tweede informatieavond, met betrekking tot de renovatieplannen voor de flat aan de Pieter Steijnstraat, te organiseren. Helaas bent u in uw antwoord hier niet op in gegaan. Dat betreuren wij ten zeerste. De vraag om duidelijkheid en informatie over de renovatieplannen blijft bestaan.

Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk met u een dialoog aan te gaan en willen u nogmaals met klem verzoeken om op korte termijn een tweede informatieavond te organiseren.

Wij verwachten dat deze informatieavond veel misverstanden kan wegnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk maandag 5 november met een reactie te komen.

We zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Comité Pieter Steijnstraat

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Ik zie het probleem niet zo? Er worden twee modelwoningen gebouwd en kan je precies zien hoe e.e.a. uitgevoerd wordt.
  Er is nog wat asbest onder een garagevloer – en nog niet eens in de woning. Dit asbest wordtvolgens de normen verwijderd…
  Zit vermoedelijk nog meer asbest inde gaskacheltjes daar (asbestkoord) dan je lief is en dat staat in de woonkamer….?


  ⚠️ Meld

 2. @me. de bewoners weten niet wat er gaat gebeuren met de asbest (rook)kanalen die in de schoorstenen zitten. deze worden alleen weg gehaald indien ze kiezen voor cv (centrale verwarming) wanneer daar niet voor wordt gekozen zullen de gaskachels en de asbest kanalen blijven zitten. en wanneer de bewoner er later toch voor kiest om de schoorsteen te verwijderen wordt het opgescheept met de kosten voor het verwijderen van deze asbest kanalen.

  niet alleen daar bevind zich asbest. ook de panelen in de kozijnen zijn gefabriceerd met asbest toevoeging. in ieder geval met een woning waarvan ik bekend ben die tevens is voorzien van enkele beglazing. ik weet niet of ze de kozijnen die voorzien zijn met dubbele beglazing wel de asbest panelen hebben gesaneerd.

  gr Erik


  ⚠️ Meld

 3. @erikd_1979 Duidelijk,
  Hoewel ik me afvraag wat er bij die kozijnen aan asbest zou moeten zitten.
  Ik heb er ook in de buurt gewoond (2 straatjes verderop 🙂 ) en daar zat toen enkelglas in, maar bij mijn weten gewoon houten kozijnen.

  V.w.b. schoorstenen kan ik mij voorstellen dat het later doen op eigen rekening is. Maar persoonlijk zou ik bij renovatie gelijk overgaan tot CV… Stuk comfortabeler en scheelt nog ruimte ook (geen aparte kachel nodig). Bij renovatie kunnen leidingen ook netjes weggewerkt worden….

  Maar bij sloop/renovatie is een asbestinventarisatie verplicht. Daarbij komt ook naar voren om wat voor soort asbest er is.
  Ik neem aan dat die inventarisatie uitgevoerd is, en dan zijn de bijbehorende werkzaamheden verplciht.
  Wat houdt de bewoners dan nog zo tegen?
  Persoonlijk zou ik het toejuichen en niet om meetings vragen maar om helderheden 🙂
  (nope – ik heb er geen enkel belang bij. Alleen sentiment 🙂 )  ⚠️ Meld

 4. @Me,

  Bij de balkons zit er onder de raamkozijnen een soort plaatwerk, daarin schijnt, bij de woningen waarin enkel glas zit, asbest verwerkt te zijn.
  De schoorstenen en de schouw worden NIET verwijderd, ondanks dat daar asbest in zit (dat weten we zeker).
  Over de platen bij de kozijnen wordt heel vaag gedaan.
  Op de vraag waar de asbest in de woning zit krijgen we geen antwoord, en er wordt over gezegd “Ja er zit wel asbest in de woning maar, het kan geen kwaad, maak je geen zorgen je kunt er niet bij.”
  Over de exacte locatie krijgen we niets te horen.

  Wat ons als bewoners zo tegenhoudt is dat wij totaal geen informatie over de gang van zaken hebben.
  Men beweert 10 werkdagen in de woning bezig te zijn, maar vanmorgen zijn ze aan werkdag 11 begonnen in de modelwoningen.
  Wanneer en waar ze gaan beginnen is niet aan ons gecommuncieerd.
  We moeten in onze woning blijven tijdens de werkzaamheden, er is voor mensen met noodzaak wel een wisselwoning mogelijk, maar waar en hoe is niets over bekend. Hoe moet het bijvoorbeeld met de spullen in de woning op dat moment?
  Vergoedingen, dat is ook een heikel punt.
  Op dit moment wordt de bewoners 10 dagen huur in mindering op de maand dat ze bezig zijn in de woning, aangeboden.
  Maar wat er gebeurd als ze langer in de woning aanwezig zijn, of als er spullen stuk gaan, is niets over bekend.
  En 10 dagen huur terug, dat is gemiddeld 150 euro per huishouden, terwijl je minstens 6 tot 12 maanden in de herrie en de rotzooi zit, want ze zijn niet alleen in jouw woning bezig, maar de hele flat wordt gedaan.

  Bewoners op de 3e etage weten niets over de gang van zaken tijdens het plaatsen van een nieuw dak.

  Brandveiligheid wordt niets over gezegd. Breekt er brand uit in de portiek dan zitten de bewoners op de derde etage (en de tweede als d e brand lager in de flat is), als ratten in de val, want je kunt nergens heen.

  Alle vragen worden afgewimpeld. Er wordt medegedeeld dat de vragen worden beantwoord tijdens de zogenaamde warme opname die de aannemer twee weken voor de start komt doen. Maar dan moet je dus al getekend hebben.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Er heerst totale onduidelijkheid en SWZ communiceert niet met de bewoners.

  Begrijp me niet verkeerd, we willen wel degelijk die renovatie. Het is de manier waarop en het gebrek aan duidelijke informatie wat ons zo tegen de borst stuit.
  Er is ons in de bijeenkomst van 12 juli nieuwe plannen en een tweede bijeenkomst beloofd.
  Er zijn ondertussen geen nieuwe plannen, maar SWZ is gewoon begonnen het oude plan uit te voeren. En die tweede bijeenkomst wordt ook niet georganiseerd.

  Van 51 bewoonde woningen zijn er 41 huishoudens voor een tweede informatiebijeenkomst, SWZ doet dat af als “een aantal bewoners”.

  Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is nu.


  ⚠️ Meld

 5. @me, de kozijnen t.p.v. het balkon aan de voorzijde en t.p.v het balkon aan de achterzijde bij de keuken en slaapkamer zijn voorzien van panelen onder de tussendorpel. dit zijn asbest plaaten.


  ⚠️ Meld

 6. @erikd_1979
  Nooit geweten dat die platen daar zaten erik 🙁
  Maar nogmaals: als je twijfelt omtrent de gang van zaken mbt asbest, kan je rustig de asbestinventarisatie opvragen. Die is verplicht. Punt. 😉

  Vluchtroute: ben ik met je eens, maar als “jonge vent”klauter je zo naar beneden, maar wordt voor anderen wel lastiger.
  Daar is een zeer mooie oplossing voor. Moet je skysafe .nl maar eens vragen. Hebben “voor mij” ook wat moois aan de gevel gehangen. Valt niet op, en je kan er niet inklimmen (inbreken) maar wel naar beneden met één simpele handeling.
  Nope – hier heb ik ook geen persoonlijk belang bij 8)

  Zelf kan je hier natuurlijk als bewoner ook een verantwoordelijkheid in nemen. Bijv een vlucht/touwladder die je bij nood aan de railing hangt en kan je naar beneden klauteren. Zijn niet duur – zeker niet als het je leven kan redden.

  Gezien jullie grote aantal vragen klinkt een voorlichting mondeling/danwel papier inderdaad niet meer dan redelijk.

  Succes daar – ik hoop dat het voor jullie wat moois wordt!


  ⚠️ Meld

 7. Vergeet niet de parkeerplaatsen aan de achterzijde. Daarover hebben ze gewoon gelogen. De reden voor extra parkeerruimte is heel anders dan ons is gezegd. Ons is gezegd dat door toename van auto’s per huishouden er een verplichting is om extra parkeergelegenheden te creëren. Terwijl daadwerkelijke reden is dat er swz kantoor komt daar en er daarom extra ruimte voor parkeren moet komen. Dat zijn dus gewoon leugens.


  ⚠️ Meld

 8. Hoe moeilijk kan het zijn,.. een extra info avon?. Hoe langer ze ermee wachten, hoe meer kans dat de renovatie uitgesteld moet worden.

  Volgens mij hebben de bewoners allemaal heel redelijke vragen, en ik vind het knap dat ze voet bij stuk houden.

  Hier is de renovatie van SWZ voorbij (twee keer gehad binnen 2 a 3 jaar). Ook vaak geen antwoord op simpele vragen. Een ‘weet ik niet’ vind ik al beter dan helemaal niks te horen.

  10 werkdagen (twee weken) is kort. Is ze hier ook niet gelukt. Maar als het langer duurt (volgens mij meer dan 14 werkdagen… pin me er niet op vast) staan er weer andere vergoedingen tegenover…  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.