Beenprothese-info-demo-doe-dag

Zwolle – Op zaterdag 3 november a.s. vindt de derde Beenprothese-info-demo-doe-dag (BIDD) plaats. Deze Het centrale thema van dit jaar is: ‘Een passende prothese, welke wegen leiden naar Rome?

Na uw beenamputatie wilt u graag een prothese hebben die bij u past. Een prothese waarmee u goed kunt functioneren. Maar wat is een passende prothese eigenlijk? Dat deze goed aansluit aan uw stomp? Of dat deze ook goed aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden en wensen? De weg naar een goed passende prothese is een ingewikkeld proces, dat bestaat uit vele stappen en keuzemomenten zoals b.v. de operatietechniek, kokertype, passend maken van de koker aan de stompvorm, de keuze van de prothesecomponenten.

Alle keuzes zijn afhankelijk van de (soms verschillende) visies van betrokken professionals: de revalidatiearts, de instrumentmaker en de fysiotherapeut en hun onderlinge afstemming. Maar eveneens van de financiële kaders van de zorgverzekeraar en uiteraard ook van uw wensen en verwachtigen.

Sommige keuzes in het proces worden gemaakt zonder uw aanwezigheid, bijvoorbeeld tijdens de fabricage van de prothese. Ook zijn de keuzeoverwegingen van de professional voor u als prothesedrager niet altijd inzichtelijk. En…wat is precies de invloed van protocollen van de zorginstelling of de zorgverzekeraar op het kunnen leveren van maatwerk voor een individu?

Hoe kunt u als gebruiker van de prothese invloed uitoefenen op de beslissingen die er genomen worden? Op de jaarlijkse Beenprothese Info-Demo-Doe-Dag maken we dit complexe proces van het kiezen van een passende prothese voor u inzichtelijk. Professionals, een beenprothesdrager en een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar lichten het keuzeproces toe. Wat is hun rol? hoe denken ze? wat zijn hun (keuze-)mogelijkheden, hoe komen ze tot hun keuze? hoeveel invloed hebben ze en wat betekent dat allesvoor het eindproduct: uw prothese? Ook geven we u handvatten waarmee u dit keuzeproces kunt beïnvloeden.

In het eerste deel van het programma (13.00 – 14.00 uur) spreken:
 Mevrouw I. Biesterbosch, beenprothesedrager
 De heer A.J. van der Hoek, instrumentmaker
 De heer R. Winter, revalidatiearts
 De heer F. Nusman, fysiotherapeut
 Vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar (naam nu nog niet bekend)

In het tweede deel van het programma (14.30 – 15.30 uur) vindt een open discussie plaats aan de hand van stellingen en uw inbreng. Deze discussie staat onder leiding van Maaike Ganzeboom, trainer-coach.

De koffie / thee staat voor u klaar vanaf 12.30 uur.
Tijdens de pauze en na afloop van het programma kunt u met een hapje en drankje napraten met de aanwezige professionals en andere bezoekers.

We verheugen ons op uw komst op zaterdag 3 november in De Vogellanden, centrum voor revalidatie, Hyacinthstraat 66a, te Zwolle!
Aanmelden is niet verplicht maar wel wenselijk t.b.v. onze voorbereidingen

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met
Ivo Lindner, 038 – 4981338 i.lindner@vogellanden.nl

Artikel delen: