Dagje dierentuin voor kinderen Holtenbroek succesvol

Zwolle – Ruim 40 kinderen uit Holtenbroek die dit jaar niet op vakantie konden hebben afgelopen woensdag genoten van een leuk en leerzaam dagje uit naar Dierenpark Emmen. De voorgaande jaren was Jantje Beton sponsor van een jaarlijks busreisje met telkens een ander reisdoel, echter had deze zich dit jaar teruggetrokken. Het benodigde bedrag voor het busreisje van dit jaar werd alsnog bijeengebracht vanuit de door Local Charity (initiatief Kantoor NUL38) georganiseerde benefietveiling op 7 juli tijdens het zomerfeest in Holtenbroek.

De benefietveiling kwam tot stand door een samenwerking van Local Charity met Stichting Wijkorganisatie Holtenbroek NU. Wijkbewoners, gevestigde ondernemers en vrijwilligers in de wijk droegen hun steentje bij en de Stichting “Vrienden van de Herberg” zorgde voor een belangrijke bijdrage; zij vulde de opbrengst van de benefietveiling aan tot het benodigde bedrag. De stichting wilde namelijk graag iets doen voor de wijk, waar opvanghuis de Herberg voor dak- en thuislozen zich kort geleden gevestigd heeft. De oprichter van de Herberg, Joop van Ommen, reageerde direct op een eerder geplaatst persbericht dat betrekking had op het initiatief en bood aan om een bijdrage te verzorgen aan het busreisje.

Veel kinderen, en een aantal van de vrijwilligers, waren nooit eerder in een dierentuin geweest. Vooral voor hen was deze dag een mooi voorbeeld voor wat men kan bereiken door, in dit geval in hun eigen wijk, de handen ineen te slaan. Ook van buitenaf ervaarde de organisatie geweldige medewerking. Dierenpark Emmen overtrof de verwachtingen van de organisatie door deze bij uitzondering tegemoet te komen met een sterk gereduceerde entreeprijs. Hiernaast bood Dierenpark Emmen alle kinderen en vrijwilligers tegen een klein prijsje een patatje, frisdrank en een snack aan. Dit dagje uit, welke zij omschreven als een mooi initiatief, sprak hen meteen aan.

Ook zonder de financiële steun van subsidieverstrekkers kunnen initiatieven als deze van de grond komen. Onder KantoorNUL38 werkt het team van Local Charity aan de opzet van diverse lokaal maatschappelijk gerichte projecten. Local Charity werkt aan bevordering van burgerparticipatie op stads- en wijkniveau en richt zich daarbij op haalbaarheid van (goede) doelen die vanwege bezuinigingen geen doorgang hebben of verminderd uitvoerbaar zijn.

Local Charity wil in brede zin inwoners van stad- en wijk betrekken bij haar projecten en daarom graag een oproep doen via dit persbericht; ‘Hebt u een goed idee met betrekking tot burgerparticipatie of weet u een lokaal (goed) doel te noemen dat (financiele) hulp kan gebruiken bij de verwezenlijking ervan? Neem dan contact op met Kantoor NUL38 – Local Charity: (038) 422 79 50 en vraag naar Elisabeth van Doornum of een e-mail ter attentie van haar sturen naar info@kantoornul38.nl.’

Artikel delen: