Helft familiebedrijven MKB ziet continuïteit bedreigd

Zwolle – Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan het verschil maken tussen een bloeiend bedrijf en een faillissement. Bij arbeidsongeschiktheid, overlijden, stoppen met werken of echtscheiding verwacht 49% van de familiebedrijven dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dit is een van de conclusies uit een verkennend onderzoek van hogeschool Windesheim in opdracht van Nysingh advocaten – notarissen onder familiebedrijven binnen het MKB in Nederland. Veel ondernemers zijn zich niet bewust van juridische mogelijkheden om hun familiebedrijf met beperkte schade door noodsituaties te loodsen.

Onderzocht is het gebruik van juridische instrumenten die de continuïteit van familiebedrijven in het MKB bevorderen. Van de 22 onderzochte instrumenten gebruiken de in het onderzoek betrokken familiebedrijven er gemiddeld slechts 7. ‘Opvallend is dat er veel onbekendheid en onbewustheid bestaat ten aanzien van de juridische mogelijkheden om de continuïteit van het familiebedrijf te bewaken of te verbeteren’ aldus Jan van Leeuwen, notaris bij Nysingh. ‘In veel gevallen zijn zaken echt eenvoudig te regelen en kunnen ondernemende familiebedrijven zich goed en snel wapenen tegen vervelende verrassingen. Zonde dat die kansen blijven liggen.’ Het onderzoek is opgezet vanuit vijf thema’s: estate planning, onroerend goed, structuur en bestuur, familierelaties en werknemersparticipatie.

‘Wat we zien is dat men zich vaak goed bewust is van de risico’s, maar dat er toch relatief weinig wordt gedaan om deze risico’s af te dekken. Onbekendheid met de mogelijkheden lijkt hier vaak debet aan’ vult onderzoeker Ron van der Pol van Windesheim aan. ‘Zoals we ook in andere onderzoeken zien blijkt ook nu weer dat hét familiebedrijf niet bestaat, en dat een genuanceerde kijk op de zaak nodig is’.

De in het onderzoek betrokken ondernemers blijken geen duidelijke uitspraak te kunnen doen over welke instrumenten zij (aanvullend) zouden willen regelen. Ondanks de urgentie die men ervaart is hier kennelijk advies bij nodig. De drie meest gebruikte instrumenten zijn de scheiding tussen holding en werkmaatschappij(en), een aandeelhoudersovereenkomst en het gebruik van externe adviseurs.

Artikel delen: