Cees Fasseur verzorgt Thorbeckedebat in Zwolle

Zwolle – Cees Fasseur verzorgt de lezing tijdens het jaarlijkse Thorbeckededat op dinsdag 20 november vanaf 20.00 uur in het Zwolse stadhuis. Zijn lezing De toekomst van Nederland als ‘Gekroonde Republiek’ gaat over verleden en toekomst van de monarchie in een partijpolitiek steeds meer versplinterd Nederland. Fasseur is emeritus hoogleraar geschiedenis en onder andere bekend van zijn biografie van Wilhelmina.

In de Tweede Kamer tekende zich recent een meerderheid af voor de introductie van een ceremonieel koningschap. Zo ver kwam het nog niet, maar de rol van de koningin bij de formatie lijkt in elk geval uitgespeeld. Volkspartijen als de PVV en SP hebben weinig op met het koningshuis – dat is vreemd omdat Oranje vanouds op volkssteun kan rekenen. Het Thorbeckedebat is een initiatief van de Stichting Thorbecke Zwolle. Deze stichting komt voort uit de Stichting Standbeeld Thorbecke, die zorgde voor een standbeeld van de Zwolse staatsman in 1992 op het Stationsplein van Zwolle. Het debat wordt jaarlijks georganiseerd om burgers en overheid dichter bij elkaar te brengen en de kwaliteit van het openbaar bestuur te vergroten. Bij de vraagstelling in de jaarlijkse debatreeks wordt gerefereerd aan zienswijzen van Thorbecke.

De raadzaal van het stadhuis is dinsdag 20 november geopend vanaf 19.30 uur. De lezing van prof.dr.mr. Cees Fasseur begint om 20.00 uur. Dr. Jan Drentje, als historicus verbonden aan de Universiteit Groningen en bestuurslid van de Stichting Thorbecke Zwolle, verzorgt de oppositie.

Hij bespreekt de plaats van de koning in het stelsel van1848 en in het verlengde daarvan de rol van het dualisme tussen kabinet en parlement. Het debat vindt plaats onder leiding van drs. Alex Engbers, hoofdredacteur van De Stentor en tevens bestuurslid van de stichting Thorbecke Zwolle. Hij rondt om circa kwart voor tien af. Aansluitend is er een informele bijeenkomst in de burgerzaal.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd het Thorbeckedebat bij te wonen en deel te nemen aan de discussie.

Artikel delen: