Bestuur RTV ZOo biedt Kerkplein iets meer zendtijd

Zwolle – Het bestuur van RTV ZOo (Zwolse Omroep organisatie) heeft de programmamakers van het kerkelijk programma Kerkplein iets meer zendtijd aangeboden in een poging om uit een impasse te komen. Of hiermee ook daadwerkelijk consensus is bereikt moet nog blijken omdat nu met de makers van de overige kerkelijke programma’s tot een verdeling moet worden gekomen wat betreft de beschikbare zendtijd.

Het bestuur van ZOo is met dit voorstel gekomen naar aanleiding van een hoog opgelopen conflict tussen de makers van het programma Kerkplein enerzijds en bestuur, hoofdredactie en general manager anderzijds over de verdeling van de zendtijd. Kerkplein zond tot vorige week zaterdag uit op de zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur. Een nieuwe zenderindeling liet voor Kerkplein op de zaterdagmorgen twee keer drie minuten zendtijd over en een uur op de zondagavond. Omdat Kerkplein voor een groot deel steunt op de inbreng van gasten in de studio hebben de programmamakers van dit programma zich verzet tegen de wijziging, zoals in de media was te lezen: ‘’Wie krijg je op zondagavond nog naar de studio’’, was het argument. Woensdagavond zaten bestuur, dagelijkse leiding en een vertegenwoordiger van het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) met vertegenwoordigers van Kerkplein om de tafel.  Het aanbod om tot een consensus te komen kwam echter niet nadat er over en weer stevige woorden waren gevallen. Zo stevig dat de emoties hoog opliepen en de verwijten over en weer niet van de lucht waren. Uiteindelijk bleek een gebrekkige communicatie toch voornamelijk aan het conflict ten grondslag te liggen.


Bernhard Nanninga, die deze avond optrad als voorzitter, legde uit dat aan de zenderwisseling voor een groot deel economische motieven ten grondslag lagen, en niet het boycotten van het programma Kerkplein. ‘’Als wij onze programmering, met name op populaire uren zoals de zaterdagmorgen, niet breder toegankelijk maken waardoor we meer luisteraars (en daardoor meer adverteerders) trekken, kan de stekker er uit. Dan is er binnenkort geen RTV ZOo meer’’.

Programmamaker Hylke van der Zee zei het te betreuren dat er kennelijk eerst een conflict nodig was om met elkaar in gesprek te komen. Op een uitnodiging aan het bestuur om te komen praten over de zenderwisseling, is eerder niet gereageerd. De kerken hebben in de nieuwe programmering zendtijd op de zondagavond van 18.00 tot 23.00 uur. Wat de leiding van RTV ZOo betreft kan Kerkplein ‘ergens’ in die tijd een plek krijgen, dus niet per se in de eerder gestelde tijd van 22.00 tot 23.00 uur.

Voorts bestond het aanbod aan Kerkplein uit twee keer drie minuten op de zaterdagmorgen, maar met de mogelijkheid een langer item aan te bieden als de actualiteit daartoe aanleiding geeft. De beslissing om een item uit te zenden ligt echter bij de makers van het nieuwe programma.

Kerkplein-vertegenwoordigers Wien Breet en Hylke van der Zee zegden het bestuur toe op korte termijn overleg te plegen met hun achterban om te overleggen over de urenverdeling.

Daarmee leek de kou enigszins uit de lucht, maar tijdens de rondvraag liepen de emoties toch weer hoog op, waardoor ieder, ondanks de geboden ruimte, toch met een kater huiswaarts ging.

Artikel delen:
Reacties 26
 1. Dit bericht, ook via twitter, is wel heel erg snel na de vergadering op internet gezet.

  Als wetsdeskundigde weet ik dat niet het bestuur, maar het PBO de programmering bepaald. Het is dus de aangewezen weg om daar verhaal te halen en niet via de media. Met deze actie lijkt het alsof een paar “iconen” van 25 jaar geleden op persoonlijke titel met alle macht hun programma in de ether willen houden. Doet mij een beetje denken aan Catharine Keijl, die haar ondergang zo lang mogelijk wilde uitstellen.

  Ga met de tijd mee of meld je aan bij Omroep Max.


  ⚠️ Meld

 2. Ik lees alleen maar goed nieuws: ????Als wij onze programmering, met name op populaire uren zoals de zaterdagmorgen, niet breder toegankelijk maken waardoor we meer luisteraars (en daardoor meer adverteerders) trekken, kan de stekker er uit. Dan is er binnenkort geen RTV ZOo meer????.  ⚠️ Meld

 3. general manager: ⤽ De kerk is een machtig orgaan; ze willen ons in de tang houden⤝

  Mijn conclusie is dat de lokale omroep meer heeft aan een leider dan aan een manager, ook al is ze general.

  Dat was gisteren nog de stelling van John van Boven.
  Ik ben wel nieuwsgierig hoe Van Boven er nu tegenaan kijkt.

  @Kerkplein, bedankt dat u mijn verzoek voor een verslag op meer dan de gevraagde wijze beantwoord heeft!
  Het laat zien hoe bij ZOO processen werken, en ik krijg daar steeds een naar gevoel bij, en dat is spijtig voor een club vrijwilligers.


  ⚠️ Meld

 4. “de kerken” in Zwolle hebben op deze zender jarenlang een mooi zaterdagmorgenplatform gehad. Nu mogen ze naar de zondagavond, omdat de zaterdagmorgenuitzending zo breed mogelijk moet zijn ivm inkomsten uit reclame. Duidelijk verhaal.


  ⚠️ Meld

 5. Begint zo langzamerhand een zielige vertoning te worden: rollebollende geestelijken over hun eigen kerkplein. Staat er niet ergens geschreven dat je de dialoog aan moet gaan? Of krijgen we straks de stelling van het @kerkplein op de deur van peperbus.
  :'(


  ⚠️ Meld

 6. Is het niet zo dat een paar jonge gasten heel graag een programma op zaterdagamorgen willen hebben en het bestuur daar nu een creatieve draai aan geeft. Loopt alleen niet zoals gewenst 😉


  ⚠️ Meld

 7. @mariane
  Mijn aandacht ging voortdurend uit naar de gang van zaken en niet naar de standpunten. In dat licht het volgende (op basis van bovenstaand stuk van weblog Zwolle):
  – ik ben blij met het gesprek en dat het tot iets (?) geleid heeft
  – het is jammer dat het gesprek pas georganiseerd is nadat er nogal wat rumoer is ontstaan.
  – het zou veel mooier zijn geweest als rtvZOo om de tafel was gaan zitten voordat er een besluit lag: mensen we willen meer luisteraars, we denken aan die en die oplossing; hoe zitten jullie er in en hoe gaan we dat samen oppakken. Nu werden de programmamakers in de verdediging gedrukt en dat is niet de beste manier om er samen uitkomen. Dat blijkt ook wel uit het slot van het bericht: emoties in de rondvraag en toch met een kater naar huis.
  – de indruk blijft bij mij hangen dat het resultaat meer telt, dan de te volgen procedure.

  En om dan toch wat inhoudelijks te zeggen: ik kan me goed voorstellen dat wordt nagedacht over een andere programmering om meer luisteraars te krijgen. Dat is ook hard nodig. Maar doe dat samen met de mensen die nu op de vrijdag zitten met hun programma.
  Dit soort processen in goede banen leiden vraagt leiderschap: met respect voor de belangen van programmamakers zoeken naar het beste voor de lokale omroep. Ook programmamakers hebben baat bij een groot aantal luisteraars.

  Ik ben benieuwd naar de volgende stap.


  ⚠️ Meld

 8. De kerk heeft veel goeds teweeggebracht maar kende ook donkere tijden. De kerken onthullen in dit geval ook.

  Dat er bij ZOo een slechte communicatie is, dat er geen respect voor een jarenlange inzet van vrijwilligers is, dat er mensen met mediakennis aan het roer moeten komen, dat er een leidinggevende nodig is als een manager tekortschiet, dat het geen bedrijf is maar een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, dat……


  ⚠️ Meld

 9. Kerkelijke aangelegenheden moet men in de kerken zelf doen en dat hoeft niet op tv of radio.Ze kunnen de kerken haast niet meer vullen en moet je dan voor die anderhalve christen die nog luister of kijkt deze programma,s aanhouden.Er zijn wel betere programma,s als dat geprevel van de kerk


  ⚠️ Meld

 10. Nou, dat heb je dan mis Arthur. We denken dat Kerkplein één van de best beluisterde programma’s is momenteel. Honderden, met name ouderen, luisteren wekelijks. Wie gaan er nu vanaf zaterdagmorgen naar ZOo luisteren, helemaal niemand toch? Laat anders de luistercijfers maar eens spreken.


  ⚠️ Meld

 11. Toch nog even de informatie uit de mediawet voor degenen die van mening zijn, dat de kerken zelf aan de gang moeten met hun kerkelijke aangelegenheden. Artikel 30 regelt waaraan een lokale omroep moet voldoen. Het zijn voorwaarden voor het afgeven van een licentie.
  Dit artikel laat ook zien, dat de leden van het PBO benoemd worden door B&W op voordracht van de omroep.

  Artikel 30 van de Mediawet formuleert de volgende eisen:
  a.De lokale omroepinstelling is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;
  b.De lokale omroepinstelling stelt zich blijkens haar statuten uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep bedoeld in artikel 13c, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn;
  c.Het programma van de lokale omroepinstelling is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn;
  d.De lokale omroepinstelling heeft op grond van haar statuten een orgaan dat het programmabeleid bepaalt;
  e.Dit orgaan heeft een zodanige samenstelling, dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van dit orgaan worden op voordracht van de omroep benoemd door college van burgemeester en wethouders.
  [/i]


  ⚠️ Meld

 12. dat krijg je met koekebakkers, heideroosjes en badmutsen in het bestuur.
  van radio maken geen verstand, maar wel de manager uit hangen.
  dan laat je zoals radiofreak zegt een paar jonge gastje een programma maken en als die alleen op zaterdag morgen kunnen zwiep je gewoon een bestaand en goed beluisterd programma aan de kant. het is niet mijn favoriet ,maar wel zoals Kerkplein zegt goed beluisterd en met een echte doelgroep.
  als daar wat ander komt ben je de luisteraars kwijt kun je beter beginnen met de stekker uit de zatermorgen te trekken.
  kunnen ze net zo goed gewoon ZOo dichtij – nonstop uitzenden,zoals alle doordeweekse dagen; Gospel was allang gestopt en wat er verder op de zaterdagmorgen voorbij komt wordt je ook niet blij van.


  ⚠️ Meld

 13. Er zijn wel erg negatieve reacties naar de kerk toe. Ben zelf niet kerkelijk, maar ze horen er wel bij. Vooral de ouderen zijn luisteraar. Tegenwoordig wordt alles maar voor de jongere doelgroep gehouden, maar deze doelgroep mag niet vergeten worden. Zij hebben er niet veel aan als er alleen maar pop muziek wordt gedraaid. En de omroep is voor heel Zwolle, dus ook voor hen.


  ⚠️ Meld

 14. Als ik de reacties rondom kerkplein lees, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er een ietwat verkeerd beeld bestaat omtrent de verhouding kerken en kerkplein. De kerken hebben niets te maken met het programma kerkplein behalve dan dat er over en met hen wordt gepraat over kerkelijke zaken. Krantenkoppen als “kerken woedend op omroep RTVZoo” en ” rel rond kerken laait op” , dekken de lading niet, sterker nog slaan de plank volledig mis. De kerken hebben geen onenigheid met de omroep, integendeel staan, voor zover ik dat weet, juist heel welwillend tegenover de activiteiten die RTV ZOO ontplooit. Zij zijn ook geen partij in de hele kwestie. Degene die wel eens naar kerkplein heeft geluisterd, zal zich ongetwijfeld de openingszin waarmee het programma wordt begonnen, herinneren: ” U luistert naar kerkplein, een informatie-en discussie-programma voor mensen binnen en buiten de kerk. Kerkplein wil een ontmoetingsplek zijn waar alle geestelijke stromingen in Zwolle zich thuis voelen”. Graag wil ik dat ” alle geestelijke stromingen” benadrukken, dat is veel breder dan alleen maar de kerken met haar meer dan 50.000 leden. Als je de controverse tussen de programmamakers enerzijds en bestuur, PBO en eindredactie anderzijds tot de essentie terugbrengt, zou je kunnen zeggen dat er gebrek aan communicatie is geweest. Daarover is woensdagavond tussen de betrokken partijen consensus bereikt.


  ⚠️ Meld

 15. RTVZOo en Kerken bereiken consensus.

  Gisteravond heeft een overleg plaatsgevonden tussen RTVZOo en de vertegenwoordigers van het programma Kerkplein, aanleiding hiervoor was een verandering in de nieuwe radioprogrammering.

  In de diverse media is de laatste dagen nogal commotie ontstaan met Kerkplein en RTVZOo als onderwerp, ook zijn de nodige verwijten gemaakt echter ligt de realiteit van elke dag nogal anders. RTVZOo professionaliseert en daarbij hoort een versteviging van programma’s en een herkenbaarder geluid. Verandering geeft weerstand en dit gaat soms ten koste van lang bestaande programma’s of zelfs van mensen.

  Elke omroeporganisatie dient zich te houden aan de regels opgesteld door de wetgever en het Commissariaat van de Media, hierin is een centrale rol weggelegd voor het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) welke haar rol goed heeft kunnen invullen. De gepresenteerde conceptprogrammering is door het PBO zorgvuldig getoetst en goedgekeurd en hoewel de eindredactie de uitvoerende partij blijft wat betreft de inhoud, is in geval van veranderingen het PBO het enige aanspreekpunt.

  Om onduidelijke reden hebben de programmamakers van Kerkplein niet de juiste routing naar het PBO gekozen en gemeend dat daardoor programma’s zouden verdwijnen hetgeen dus niet het geval is. Gezamenlijk is gisteravond de te volgen routing nogmaals duidelijk doorgenomen en is er volledige consensus ontstaan over de programmering, de toekomst en de afspraak niet meer via de media te communiceren.

  Het PBO heeft het bestuur en de organisatie van RTVZOo juist gecomplimenteerd met het feit dat uiterste zorgvuldigheid in acht genomen is, de nodige informatie- en inspraakavonden gehouden zijn en dat de programmering aan alle wettelijke eisen voldoet.

  RTVZOo biedt aan alle groeperingen in Zwolle de juiste ruimte en aandacht en zeker ook aan het kerkelijk platvorm. Het bestuur en management van RTVZOo is nieuw maar ook ambitieus, de toekomst van de omroep is voor en met Zwolle.
  RTVZOo gaat digitaal en cross-mediaal van social media tot radio maar ook met tv waarin de eerste stappen al gemaakt zijn, daarin passen ook de kerken.

  RTVZOo heeft gisteren tijdens het overleg alle media aangeboden en is het nu aan het Platvorm van Kerken hoe en wanneer men hiervan gebruik wil maken. Dit alles binnen de gestelde programmering en wettelijke kaders.
  Het bereik van RTVZOo en daarmee dus ook van de kerken zal in de komende maanden vanwege de samenwerking in de regio met de overige omroepen juist een veel breder bereik en draagvlak krijgen.

  Hiermee biedt RTVZOo het Platform van Kerken alle middelen om hun doelgroepen te bereiken en is het nu aan hen om hun achterban te informeren en met het juiste plan te komen.

  De nieuwe radioprogrammering van RTVZOo gaat zoals gepland op 1 november van start.


  ⚠️ Meld

 16. Als dat programma (Kerkplein) op zaterdagochtend in een behoefte voorziet, gewoon doorgaan met uitzenden, zou ik zeggen, zelf heb ik andere interesses maar dat telt even niet.  ⚠️ Meld

 17. de nieuwe programmering gaat op 1 november van start.
  ik heb de nieuwe programmering dan maar eens bekeken.
  dat ziet er goed sneu uit; voor een omroep die zoveel geld van de overheid krijgt en nog steeds na twee jaar niet digitaal is.
  alles is verhusseld, vindt je favoriete programma maar.
  er zijn er weer een paar namen verdwenen (werk van de eindredacteur die weer eens uithalen mocht?)
  aan het begin van de week amper een programma en dan langzaam maar zeker eerst de herhalingen en dus heel veel ZOo – dichtbij.
  tegen het weekeinde gaat het er dan een beetje op lijken.
  niewe programma makers krijgen van mij uiteraard het voordeel van de twijfel (eigenlijk TWIJFEL); we gaan ze kritisch volgen.
  en hoezo adverteerders trekken?; die trek je niet, daar moet je achteraan en er was ooit maar één bestuurslid die zich daarvoor echt voor inspande. de anderen adverteren alleen voor zich zelf; kijk maar op de webside van rtvzoo.  ⚠️ Meld

 18. @Kerkplein, niet schermen met laat de kijkcijfers maar spreken, als je ze niet zelf kunt bieden. Je gaat even als de rest uit van veronderstellingen en hebt geen concrete cijfers. Het PBO is een wettelijk ingesteld orgaan en is daarmee de aangewezen club om je wensen kenbaar te maken. Jullie vertegenwoordiger is jullie spreekbuis. Maak er gebruik van.

  @John, Je hebt de artikelen uit de wet juist geformuleerd. Het PBO is formeel aangesteld door B&W. Je mag er kritiek op hebben, maar zij toetsen de Mediawet en vertegenwoordigen alle doelgroepen in Zwolle. Juist de kerkelijk vertegenwoordiger zou de spreekbuis moeten zijn. Niet een programmamaker, die hier waarschijnlijk uit de school geklapt is. Immers het bestuur zou dit nooit zo schrijven en de pers hoort niet thuis in dit overleg. Genant om direct na het overleg weer dit medium te zoeken en niet de interne route via het PBO te kiezen. Volgens de wettelijke kaders schiet dit elk doel voorbij. Nelleke Vedelaar heeft op al je vragen juiste antwoorden gegeven. Jij zou als politicus ook jouw achterban zorgvuldiger kunnen informeren. Wensen en grieven maak je kenbaar via het PBO. Dank overigens voor je nu heldere uiteenzetting.

  @Kerkpleiner, je formuleert mogelijk wel zorgvuldig waar de essentie ligt. Het PBO dient de belangen van de de 50000 gelovigen in Zwolle te vertegenwoordigen. Ik kan me overigens niet aan de indruk onttrekken dat het huidige PBO niet de weg van de zorgvuldigheid heeft betracht. Daarmee zouden immers zij strafbaar zijn in de ogen van de mediawet. Ervan uitgaande dat in ieder geval het PBO zorgvuldig, tijdig en volledig heeft gehandeld, moet een deel van de kerkpleiners hebben liggen slapen.

  Wat de rest ervan vind is niet zo relevant. Altijd voor een juridisch adviesje in. Groeten Dick Advocaat.


  ⚠️ Meld

 19. He he @Dick, eindelijk iemand die het snapt en niet uit gaat van geruchten en aannames.
  Veel van de geposte berichten doen mij denken aan dat spreekwoord met die beste stuurman….
  Voor al die andere betweters, laat maar zien hoe het moet, hoe het beter kan.
  Er zijn zo’n 90 mensen druk om er iets van te maken. Vrijwillig zelfs. Wie van jullie heeft 40 uur per week over? Voor een vergoeding van ??0,00?
  Denk dat geen van bovenstaande schrijvers die tijd vrij wil maken toch?

  Het persbericht lijkt mij duidelijk. Alle vrijwilligers inclusief de mensen van kerkplein hebben voldoende inspraakmogelheden gehad. Er zijn diverse inspraak bijeenkomsten georganiseerd maar ze zijn er blijkbaar niet op komen dagen…
  Tja de wereld blijft ondertussen niet stilstaan natuurlijk.

  Het voorstel is aan het PBO voorgelegd en is goedgekeurd. Het PBO vertegenwoordigd de gehele Zwolse samenleving.
  Ze hadden bij het PBO aan moeten kloppen ipv het eigen ego belangrijker te vinden en de hetze te starten.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.