Wijkplatform over Katerdijk en Vogelbuurt

Zwolle – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners van de Kamperpoort uit voor het wijkplatform Kamperpoort op dinsdag 6 november. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Ons Eigen Huis, Hoogstraat 86 en begint om 19.30 uur.

Tijdens het wijkplatform wordt er een toelichting gegeven op de plannen voor de openbare ruimte bij de Katerdijk en de Vogelbuurt. Na de rondvraag worden aanwezigen uitgenodigd voor een wijkschouw (rondwandeling door de wijk). Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er gelegenheid voor individueel contact met wijkwethouder Erik Dannenberg.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert minimaal één keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken. Wilt u de uitnodigingen en de verslagen digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via www.zwolle.nl/inloggen.

Artikel delen: