Windesheim ondertekent convenant met Jet-Net

Zwolle – Een baan in de techniek of ICT staat garant voor een carrière met baanzekerheid en toekomstperspectief. Toch kiezen weinig studenten voor een technische – of ICT opleiding, wat op termijn tot grote tekorten aan bètatechnici gaat leiden. Windesheim (h)erkent deze tendens en zet zich actief in om de technische sector positief onder de aandacht van jongeren te krijgen.

jet-net.jpg
Foto ondertekening convenant door (v.l.n.r.) Harry Frantzen en Ineke van der Wal (Windesheim) en Gerard Jacobs (Jet-Net).

Eén van de initiatieven hiervoor is het partnerschap met Jet-Net, dat woensdag 31 oktober door beide partijen officieel is ondertekend tijdens de jaarlijkse Techniekdag op Windesheim. Het partnerschap moet leiden tot een betere doorstroom van havo/vwo-scholieren naar hoger bèta- en technisch vervolgonderwijs. bJet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. ‘De doelstellingen van Jet-Net sluiten naadloos aan bij de doelstellingen die Windesheim heeft met betrekking tot de bètatechnische opleidingen. Samen bereik je meer dan alleen, dus een partnerschap aangaan met Jet-Net spreekt dan ook voor zich’, aldus Ineke van der Wal, directeur domein Techniek en ICT Windesheim.

Techniekdag

De officiële ondertekening van het convenant vond plaats op de Techniekdag van Windesheim, woensdag 31 oktober. Tijdens deze Techniekdag maken derde- en vierdejaars havo/vwo leerlingen in de praktijk kennis met de grote variëteit die de vakgebieden techniek en ICT te bieden hebben. Met dit jaarlijks terugkerende evenement wil Windesheim jongeren enthousiasmeren voor een bètatechnisch beroep en laten zien dat werken in de technologie en ICT uitdagend is en de toekomst heeft.

Artikel delen: