Samenwerking brandweer Zwolle en woningcorporaties

Zwolle – De Zwolse brandweer gaat een unieke samenwerking aan met de drie Zwolse woningbouwcorporaties DeltaWonen, Openbaar Belang en SWZ. Dit gebeurt in het kader van Community Safety.

28-03-2012__brandweer_oefening_thorbecke_sg_02_.jpg

Met het project Community Safety zetten de gemeenten uit de regio bij haar inwoners in op de vergroting van kennis en vaardigheid op de gebieden van eigen veiligheid.  Brandweer Zwolle zoekt hierbij samenwerking met verschillende organisaties in de stad. Zo werkt de brandweer bijvoorbeeld samen met de Zwolse basisscholen waarbij voor de leerlingen ontruimingsoefeningen worden georganiseerd en er wordt een lesprogramma voor leerlingen uit groep 7 en 8 aangeboden. Ook wordt de samenwerking tussen vrijwillige hulpverleners (zoals het Rode Kruis, de Reddingsbrigade, de Hoogwaterbrigade en vrijwillige politie) versterkt. “Deze samenwerking met de corporaties DeltaWonen, Openbaar Belang en SWZ, is een nieuwe stap in het verder bewust maken van onze inwoners”, geeft burgemeester Meijer aan. “De samenwerking is uniek. Binnen Veiligheidsregio IJsselland bestond zo’n samenwerking nog niet. Het mooie is dat alle Zwolse woningcorporaties er met zoveel overtuiging in gestapt zijn!”.

Trainingen

Tijdens trainingen draagt de brandweer kennis omtrent veiligheid in huis en zelfredzaamheid over aan medewerkers van de woningcorporaties. “Het draait hier om het vergroten van de brandveiligheid van huurwoningen en het bewust maken van de bewoners”, legt Henk Oudshoorn, coördinator Community Safety uit. “Medewerkers van corporaties komen regelmatig bij mensen thuis. Zij kunnen dan ook een belangrijke voorlichtingsfunctie vervullen. Tijdens de cursus leren ze waar ze, bijvoorbeeld tijdens een klus in huis, op moeten letten als het gaat om brandveiligheid. De medewerker kan risico’s inschatten en de bewoner adviseren om actie te ondernemen”.

Het project Community Safety kent projecten voor verschillende doelgroepen waarbij wordt samengewerkt met diverse organisaties in de stad. Op deze manier worden zoveel mogelijk inwoners bereikt en wordt breed ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid,en vaardigheden op het gebied van eigen veiligheid.

Artikel delen: