Schoolbibliotheek voor SBO De Brug

Zwolle – Vrijdag opent de schoolbibliotheek van De Brug, school voor speciaal basisonderwijs aan de Ruiterlaan in Zwolle, haar deuren. Bij de voorbereiding hiervan zijn, naast de teamleden en ouders, medewerkers van de Bibliotheek Zwolle betrokken geweest.

SBO De Brug heeft ervoor gekozen om in samenwerking met de bibliotheek een school-bibliotheek op te zetten om zo het leesplezier bij de kinderen te bevorderen. Leesbevordering is geen bijzaak. Er worden aan de leerlingen eisen gesteld op het gebied van literaire competentie. Zonder plezier in lezen worden kinderen geen vaardige lezers, die ook werkelijk begrijpen wat ze lezen. Leesplezier en leesvaardigheid gaan hand in hand en daar staat het team van De Brug volledig achter. Daar komt bij dat onderzoek bevestigt dat een structurele aanpak van leesbevordering grotere kansen biedt voor betere leerprestaties van vrijwel alle leerlingen. Met de programma’s de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang maken SIOB en Stichting Lezen zich hard voor een gezamenlijke aanpak van bibliotheek en educatieve samenwerkingspartners.

Het doel van deze aanpak is het meetbaar verbeteren van kennis, vaardigheden en motivatie van kinderen op het gebied van lezen, taal en mediawijsheid. Samen streven bibliotheek, kinderopvang en onderwijs naar een maximale toegevoegde waarde per partner. Door samenwerking wordt een win-win situatie gecreëerd: scholen verbeteren hun leesresultaten, bibliotheken hun maatschappelijke waarde.

Artikel delen: