Zwolle onder de Loep in magazine PRO Overijssel

Commissaris van de Koningin mr. Geert Jansen nam vrijdagmorgen het eerste exemplaar van het nieuwe magazine PRO Overijssel in ontvangst van uitgevers Harry Pees en Frans van Gulijk tijdens een persconferentie op het Provinciehuis in Zwolle.

PRO Overijssel richt zich op ontwikkelingen die in de héle provincie
Overijssel spelen. Doelgroepen zijn de lokale, regionale en provinciale
(semi)overheid, non-profit organisaties en het bedrijfsleven. De nadruk
ligt op achtergronden bij ontwikkelingen die spelen in onze provincie.
Hierbij wordt afwisselend aandacht besteed aan de regio’s Twente, Salland, het Vechtdal en de Kop van Overijssel, en aan de stedelijke en landelijke omgeving. Het magazine besteedt relatief veel aandacht aan lokaal, regionaal en provinciaal overheidsbeleid. Andere onderwerpen die in het blad aan bod komen zijn: Gemeente onder de Loep, economie, kunst & cultuur, recreatie & toerisme, sport, gezondheidszorg, onderwijs, human interest en transport. PRO Overijssel is een uitgave van RobéGids te Hengelo.


Het eerste nummer besteedt onder andere aandacht aan de volgende
onderwerpen:  de werkzaamheden van Commissaris van de Koningin mr. Geert Jansen, Gemeente Zwolle onder de Loep, de inspiratiebronnen van schilder Ton Schulten en zijn vrouw Ank, de drijfveren van zwemster Marleen Veldhuis en de erkenning van restaurant Il Campanile te Markelo door de Accademia Italiana del Cucina en tevens een uitgebreid interview met Marcel Oude Wesselink adjunct directeur van RTV OOST.

PRO Overijssel verschijnt op 13 juni a.s. voor de eerste keer. Het
magazine verschijnt dit jaar drie keer (in juni, september en december) en
vanaf 2008 ieder kwartaal. De oplage bedraagt 10.000 exemplaren. De
uitgave wordt gratis verspreid onder de doelgroep, maar is ook op aanvraag
verkrijgbaar.

PRO Overijssel is uniek. Het geeft informatie over ontwikkelingen die in
de héle provincie Overijssel spelen.

Artikel delen: