Politici in gesprek over sociale armoede

Zwolle – Zaterdagmorgen voerden Eddy van Hijum (CDA, lid tweede kamer) en Youcef Ben Ali (PvdA, lid gemeenteraad Zwolle) gesprekken met twee mensen die weten wat het is om in armoede te leven. De adoptiegroep die deze gesprekken organiseerde brengt mensen die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan de maatschappij kunnen deelnemen in gesprek met politici. De adoptiewerkgroep werkt samen met veel groepen en organisaties in de stad en wil een bemiddelende rol spelen tussen politici en mensen die in armoede leven.  

Na afloop was er een nagesprek tussen de beide politici, de beide ervaringsdeskundigen en leden van de adoptiewerkgroep. Daarin werden de persoonlijke ervaringen die in de persoonlijke gesprekken aan de orde zijn gekomen in verband gebracht met het veelal abstracte politieke beleid.  Er werd onder andere besproken dat de studiekosten voor MBO-scholieren erg hoog zijn en dat er weinig tegemoetkoming is. Voor een gezin met een laag inkomen kunnen de studiekosten per jaar wel twee maandinkomens bedragen. De vrees is uitgesproken dat dit een belemmering kan zijn voor kinderen uit arme gezinnen om een opleiding te volgen. Daarmee is het voor hen onmogelijk om aan de armoede te ontsnappen. Eddy van Hijum heeft toegezegd dat hij in Den Haag uit zal zoeken hoe het precies zit met de studiekosten voor MBO-ers en of bekend is of dit een belemmering is voor het volgen van een opleiding.

Ook is besproken dat leven in armoede een participatieprobleem is. Mensen hebben het gevoel er niet meer bij te horen. Youcef Ben Ali zal hier op gemeentelijk niveau speciaal op letten. Hij zal in de gaten houden of sociale voorzieningen op peil blijven. Alle aanwezigen waren het erover eens dat iedereen erbij hoort en mee moet kunnen doen in de samenleving.

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat verspreid zal worden onder andere organisaties in de stad die zich bezig houden met armoedeproblematiek. De adoptiewerkgroep volgt beide politici de komende maanden en houdt hen aan hun afspraken.

De adoptiewerkgroep zal ook in 2013 gesprekken tussen politici en ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede organiseren. Organisaties en groepen in de stad die belangstelling hebben om samen te werken met de adoptiewerkgroep kunnen contact opnemen met het secretariaat: adoptiewerkgroep.zwolle@gmail.com.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. waarom is hier wethouder de Heer niet bij betrokken. De meeste ellende gaat vanuit de hoek van de VVD komen, dus het aantal mensen die in de sociale armoede zitten zal alleen maar toenemen. Of sluit de VVD, net als voor alle meningen van de Zwollenaren, ook hiervoor hun ogen en oren. Wie gaat er wakker worden in Zwolle. Wij moeten in Zwolle echt afscheid nemen van de VVD.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.