Polder Sekdoorn heringericht

Maandag 11 juni vindt de officiële ingebruikname plaats van de heringerichte polder Sekdoorn.

Het afgelopen jaar is er met tussenpozen aan gewerkt om de polder Sekdoorn aan de zuidkant van Zwolle geschikt te maken voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. Dit was mogelijk door een goede samenwerking tussen de Landinrichtingscommissie Salland-West, Dienst Landelijk Gebied, Landschap Overijssel, het Waterschap Groot Salland, de gemeente Zwolle, project-ontwikkelaar DLH en de provincie Overijssel.

Artikel delen:

Reageer