Samenwerking van gymnastiekverenigingen in Zwolle

Zwolle – De Zwolse gymnastiekverenigingen – SV Turnlust, ZGV Kwiek en Lenig, GV Hercules, GV Sparta en Sportacrobatiek Zwolle – slaan de handen ineen. De voorzitters van de verenigingen hebben de intentie uitgesproken de samenwerking te intensiveren. Niet zo zeer qua omvang, maar gericht op gezamenlijke aandachtspunten die het centrale belang dienen van de gymsport in de gemeente Zwolle. De samenwerking wordt 15 november bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring.

In 2010 is op initiatief van de KNGU en SportService Zwolle een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Zwolse gymnastiekverenigingen te bespreken. Hieruit is het Zwolse gymnastiekoverleg ontstaan, waarbij de voorzitters, de consulent Verenigingssupport van SportService Zwolle en de regioconsulent van de KNGU drie keer per jaar bij elkaar komen. In eerste instantie was het een overleg om met elkaar de gang van zaken door te spreken en kennis te delen. De afgelopen periode hebben de gymnastiekverenigingen de uitgangspunten voor verdere samenwerking vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn gericht op de toekomst. Te denk valt hierbij aan een kwalitatief goed en divers aanbod, uitwisseling van groepen in de wijken, technisch kaderbeleid, maar ook het verbeteren van clubcultuur, vrijwilligersbeleid en verenigingsmanagement.

Eén van de speerpunten van de samenwerking is gericht op de kwaliteit van het sportaanbod. In dit kader hebben de gymnastiekverenigingen samen met SportService Zwolle en de KNGU een subsidieaanvraag voor het project Gymkids ingediend. Met de honorering van deze aanvraag gaan de gymnastiekverenigingen de kwaliteit van het aanbod van de verenigingen verbeteren, eenduidigheid in het aanbod creëren en de doorstroom van het aanbod van SportService Zwolle naar de gymnastiekverenigingen verbeteren.

Artikel delen: