Deltion leerlingen aan de slag met WE CAN Young

Zwolle – Veertien tweedejaars leerlingen van ROC Deltion College gaan zich dit schooljaar inzetten als changemaker in de WE CAN Young campagne. Gezamenlijk maken zij zich hard om jongeren bewust te maken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en geweld tegen vrouwen en dit bespreekbaar te maken. WE CAN Young is een samenwerking tussen de gemeente Zwolle en GGD IJsselland.

In het schooljaar 2012/2013 ligt de nadruk van WE CAN Young op het onderwerp ‘seksuele weerbaarheid’. Tijdens hun stage organiseren de Deltion leerlingen een activiteit rondom dit thema. Zij zijn vrij om deze activiteiten geheel en al op hun eigen manier in te vullen. Belangrijk is dat de leerlingen met de activiteit andere jongeren proberen bewust te maken en te enthousiasmeren om zich ook voor WE CAN Young in te zetten. Het project op het Deltion College eindigt eind januari 2013 met een posterpresentatie van hun activiteit.

Changemakers: make a change!

WE CAN werkt met changemakers. Changemakers maken mensen inhun directe omgeving bewust van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en geweld tegen vrouwen. Om meer jongeren, meiden en jongens, als changemaker te werven, is vorig jaar ‘WE CAN Young’ opgezet. Bij WE CAN Young bedenken jongeren samen een campagne die andere jongeren aan het denken zet over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en geweld tegen vrouwen. Jonge changemakers zetten hun talent in om bijvoorbeeld een kunstwerk te maken, een bekende Nederlander te interviewen en hier een filmpje van te maken, een debatmiddag of andere activiteiten te organiseren. Zwolse jongeren krijgen hierbij begeleiding van GGD IJsselland.

Pilot

WE CAN Young is september 2011 van start gegaan. Zwolle was samen met Den Haag en Arnhem een van de drie pilotgemeenten. Inmiddels is de pilot afgelopen en is de WE CAN campagne inmiddels door twaalf gemeenten omarmd. Meer informatie over WE CAN Young is te vinden op www.wecan.nl/young.

Artikel delen: