Zwolle verfijnt parkeerbeleid

Zwolle – Voor elke doelgroep de gewenste parkeerplaats, op de juiste tijd en goed bereikbaar. Met die ambitie werkt Zwolle verder aan een gastvrije binnenstad. De gemeente zet in op een parkeerbeleid dat bezoekers die met de auto naar de Overijsselse hoofdstad komen maatwerk kan bieden.

Zwolle werkt gestaag aan een topklassering als gastvrije binnenstad. De bereikbaarheid van de stad speelt daar een belangrijke rol in. Onderdeel van een goede bereikbaarheid is een goed aanbod van parkeergelegenheid. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad een volgende stap voorgesteld. Op basis van de eerste reacties van de raad doet het college nu een voorstel voor een efficiënt parkeerbeleid. Insteek daarbij is om de parkeertarieven zo in te zetten dat het verkeer en de bijbehorende parkeerdruk beter over de stad verdeeld wordt. Om maatwerk te kunnen bieden aan bezoekers wordt bovendien werk gemaakt van onder meer bereikbaarheidsarrangementen en (andere) acties. Zwolle wil daarbij optrekken met partners in de stad, zoals ondernemers en bewoners.

Onderscheidend

Zwolle gaat voor parkeertarieven die transparant en onderscheidend zijn. Dat biedt de kans op maatwerk voor de bezoeker. In gebieden waar meer parkeerruimte beschikbaar is, is het tarief lager dan in delen van de stad waar het (te) druk is. Gecombineerd met een innovatief verwijssysteem naar beschikbare parkeerruimte kan de verkeers- en parkeerdruk veel beter verdeeld worden.

Arrangementen

De nieuwe parkeertarieven zijn in lijn met eerdere afspraken in de gemeente, en zijn conform wat andere steden berekenen. Zwolle investeert een belangrijk deel van de inkomsten weer in de verdere verfijning van het parkeersysteem. Maatwerk is daarbij een kernwoord. Samen met ondernemers en andere partners in de stad worden arrangementen ontwikkeld die het voor bezoekers nog aantrekkelijker maken om Zwolle te bezoeken.

Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om met acties een bijdrage te leveren aan Zwolle als gastvrije stad. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kortingsacties voor specifieke parkeerplekken of extra service voor bezoekers van bepaalde parkeergarages.

De uitwerking van de arrangementen en acties wil de gemeente vormgeven met lokale en regionale partners al City Centrum, Horeca Nederland en de Kamer van Koophandel.

Vergunningen

Burgemeester en wethouders denken op termijn ook aan een gebruiksvriendelijker vergunningen- en abonnementensysteem. Het bestaande woud aan regelingen voor bewoners en andere reguliere parkeerders kan ook transparanter georganiseerd worden. Omdat burgemeester en wethouders dit zorgvuldig en in samenspraak met de gebruikers vorm wil geven wordt dit onderdeel van het parkeerbeleid geleidelijk uitgevoerd. Daarbij wordt, vanzelfsprekend, ook de gemeenteraad betrokken.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Hoorde vandaag nog op de radio dat de parkeerinkomsten voor veel steden als financiële meevaller gerekend konden worden. Met dit verhaal hier boven wordt weer gepoogd van een drol een diamant te maken, maar het gaat er gewoon op neerkomen dat je nog harder een poot uitgedraaid gaat worden. Gelukkig woon ik op fietsafstand.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.