Scriptie Windesheimstudent voor de 3e keer het best

Zwolle – Voor de derde keer op rij is de scriptie van een Windesheimstudent verkozen tot beste hbo scriptie van de opleidingen Mobiliteit uit Nederland en België. De inmiddels afgestudeerde-Windesheimstudent Matthijs van Hofwegen is de winnaar van de jaarlijkse prijs. Dit jaar werd de prijs uitgereikt tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres in Den Bosch. Zijn scriptie werd onder andere geprezen door de uitstekende toepasbaarheid ervan in de praktijk.

De winnende scriptie ‘De toegankelijkheid van Shared Space voor oudere voetgangers’ richt zich vooral op de problemen die ouderen ondervinden in Shared Space gebieden. Shared Space is een verkeersconcept. Het stelt de multifunctionaliteit, en daarmee de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving, van de openbare ruimte centraal. Matthijs analyseerde voor zijn scriptie tien Shared Space locaties in Noord- en Oost-Nederland. Hij concludeert dat de Shared Space gebieden – die steeds breder en ook in minder voor de hand liggende situaties worden aangelegd – ‘ouderen-proof’ moeten worden gemaakt. Daarnaast geeft Shared Space brede (misschien wel te brede) autorijlopers en voor oudere voetgangers gevaarlijke ‘rijloperloosheid’ voor fietsers.

Een oplossing hiervoor kan zijn het aanleggen van looproutes voor ouderen aan de randen van het plein. De jury prijst de uitstekende toepasbaarheid van het onderzoek en de aandacht die verkeerskundigen volgens Matthijs van Hofwegen tijdens het participatieproces moeten hebben voor de problemen die ouderen ondervinden. Hierdoor kunnen ze ontwerpen op een voor ouderen toegankelijke manier, waarbij ouderen als ervaringsdeskundigen kunnen fungeren.

Jury

In het totaal werden er 13 scripties ingestuurd van de onderwijsinstellingen NHTV, NHL, Hogeschool Diepenbeek, Hogeschool NOVI en Windesheim. De jury bestond dit jaar uit Wim van Tilburg (directeur KpVV), Marleen Hovens (CROW), Ton Hendriks (ANWB), Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners) en Bas Tutert (gemeente Ede/Universiteit Twente). Vijf scripties werden genomineerd, waarvan de scriptie van Windesheimstudent Matthijs van Hofwegen als winnaar uit de bus kwam.

Artikel delen: