Westenholte praat over nieuwbouw van Het Anker

Zwolle – Wijkwethouder Filip van As nodigt bewoners van Westenholte uit voor het wijkplatform Westenholte op woensdag 14 november 2012. De bijeenkomst vindt plaats in Het Anker, Meester Koolenweg 10 en begint om 20.00 uur.

Het avond wordt geleid door avondvoorzitter Vincent Maas. Tijdens het wijkplatform worden aanwezigen op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de nieuwbouw van Het Anker. Een medewerker van de gemeente Zwolle vertelt wat over wandelroutes die deel uit maken van de uitwerking visie Noordelijke Stadsrand. Verder wordt er een videofilm over dijkverlegging Westenholte vertoont.


De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken.

Wilt u de uitnodigingen en de verslagen digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via www.zwolle.nl/inloggen.

Artikel delen: