Positief resultaat voor Odeon De Spiegel theaters

Zwolle – Daar waar verschillende Nederlandse theaters in zwaar weer verkeren, sluit Odeon De Spiegel theaters theaterseizoen 2011-2012 positief af, zo blijkt uit de jaarrekening en het bestuursverslag. Met dit resultaat laat de organisatie Odeon De Spiegel theaters zien, ook in deze economisch moeilijkere tijden, in staat te zijn gevarieerd theater te blijven bieden en jaarlijks bijna 200.000 bezoekers aan zich te binden.

Het vorige seizoen is afgesloten met 129.400 bezoekers bij 360 professionele theatervoorstellingen, een kleine 3.000 meer dan het voorgaande theaterjaar. Naast het reguliere theateraanbod draagt de organisatie ook bij aan festivals, amateurproducties en projecten met onderwijsinstellingen. De bezoekersstroom in Odeon wordt jaarlijks nog eens met 60.000 filmliefhebbers van filmtheater Fraterhuis aangevuld. Wel constateerde de organisatie het afgelopen theaterseizoen een trendbreuk in het koopgedrag van de bezoeker. Deze kijkt kritisch naar de prijzen en reserveert steeds later. Duurdere voorstellingen zijn minder in trek, waardoor ook voor het huidige seizoen is gekozen voor een lagere gemiddelde toegangsprijs.

Commercieel

Volgens Odeon De Spiegel theaters is er een lichte groei te zien, in het verhuren van de theaters aan (locale) amateurgezelschappen. Ook het verhuren van de locaties aan commerciële instellingen en bedrijven heeft aan het eind van het seizoen nog een impuls gekregen en is – gezien de economische ontwikkelingen – beter dan verwacht. Verder kennen het aantal sponsoren en de inkomsten die hieruit worden gegenereerd een lichte stijging. “Vooral door de trouwe en betrokken sponsors en ambassadeurs”, aldus het Zwolse theater. En terwijl de overheidssubsidie afneemt neemt het totaal aan overige subsidies en bijdragen substantieel toe. Sociëteit Cortegaerdt – nauw verbonden aan Odeon De Spiegel theaters – is een gewaardeerde partner met een royale jaarlijkse bijdrage die bijzondere voorstellingen of projecten mogelijk maakt.

Programmering

De veranderingen in de maatschappij, binnen de culturele sector en de economie vragen om een nieuwe kijk op het aanbod van theater en haar bezoekers. Bij de totstandkoming van het programma zoekt het theater dan ook vooral naar manieren om publiek uit de stad en de omgeving te betrekken bij de programmering, co-creatie’s op gang te brengen in stad en regio en de nauwe samenwerking met Nederlands Symphonie Orkest, Poppodium Hedon, locale gezelschappen, en grote opleidingsinstituten en instellingen uit te bouwen. Een belangrijke pijler is voorts de samenwerking 4Oost (Hengelo/Enschede/Deventer/Zwolle en de kleinere theaters) waarbij provinciebreed meer is dan de som der delen, en de theaters gezamenlijk ‘cultuur in Overijssel’ voor ogen hebben.

Cultuurzaam

Highlight van het afgelopen jaar is het op- en uitbouwen van de intensieve samenwerking met de zorginstellingen, woningbouwcorporaties, het onderwijs en de stichting ‘Meedoen’ en ‘Vier het Leven’. Allen met als doel om zoveel mogelijk mensen in Zwolle en omgeving te laten genieten van theater en muziek en vooral ook betaalbaar te houden. Wat goed past bij de positionering waar Odeon De Spiegel theaters aan werkt. Cultuur en Commercie gaan hierbij hand in hand, aldus de Zwolse theaterorganisatie. “We treden naar buiten met “100% Cultuurzaam” als merkwaarde. Het prachtige culturele aanbod dat Zwolle kent, draagt bij aan versterking van de stad, de leefbaarheid in de stad, ontwikkeling van talent en brengt mensen vooral bij elkaar”. Dat het theater samen werkt met stad en regio blijkt al jaren door de verschillende (regionale) culturele initiatieven en de nauwe samenwerking met vaste horecapartners Ode in Odeon en Koperen Kees. Na de eerste opbouwjaren na de opening van De Spiegel tot de organisatie die zowel Odeon als De Spiegel vertegenwoordigt, is de organisatie in stabieler vaarwater terechtgekomen waarbij nu vooral hard gewerkt wordt om het weerstandsvermogen op het gewenste peil te krijgen.

Artikel delen: