Wethouder informeert Hanzeland over de Spoorzone

Zwolle – Wijkwethouder René de Heer nodigt bewoners van Hanzeland uit voor het wijkplatform Hanzeland op woensdag 14 november 2012. De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van De Langhenkel Groep, Noordzeelaan 62 en begint om 19.30 uur.

Tijdens het wijkplatform geeft Jan Overweg van Brandweer Zwolle een presentatie en een nadere toelichting over brandveiligheid. Henriëtte van Olst, locatiemanager van het Leger des Heils stelt zich voor en vertelt over de voorziening Beschermd Wonen en haar doelgroep. Verder brengt wethouder René de Heer aanwezigen op de hoogte van de ontwikkelingen en planvorming van de Spoorzone.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken. Wilt u de uitnodigingen en de verslagen digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via www.zwolle.nl/inloggen.

Artikel delen: