Aanmelden voor Geert Groteschool weer mogelijk

Zwolle – De Geert Groteschool heeft wegens grote populariteit gedurende een periode een aannamestop van leerlingen gehad. Met de komst van een nieuwe directeur in september 2012 is deze aannamestop opgeheven. Ouders kunnen hun kinderen weer per direct en vanaf hun geboorte aanmelden bij de Katholieke basisschool De Geert Groteschool aan de van Hille Gaerthéstraat te Zwolle.

Met het opheffen van de aannamestop krijgt de school nu inzicht in de hoeveelheid potentiele nieuwe leerlingen. Hierdoor is een betere planning voor zowel de korte als de lange termijn mogelijk. Voldoende inschrijving biedt de Geert Groteschool de mogelijkheid om te bekijken of een nieuwe groep gestart kan worden. Tegelijkertijd onderzoekt de school in samenwerking met de medezeggenschapsraad en het bovenschools bestuur van de school verschillende mogelijkheden voor uitbreiding van de school. Hoe gaat aanmelding in zijn werk?

Om een kind aan te melden is het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier nodig. Dit aanmeldingsformulier kunnen ouders krijgen tijdens de ouderrondleiding of downloaden van de website www.geertgroteschool.nl. Na ontvangst zal binnen 6 weken aan de ouders bekend worden gemaakt of het kind geplaatst is of dat het kind op de wachtlijst staat. Aanmelding betekent dus niet dat het kind is geplaatst.

Op de Geert Groteschool hanteren we twee regels voor plaatsing:

· Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, gaan voor.

· Daarna wordt de volgorde van aanmelding aangehouden. Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben wordt altijd, in overleg met de ouders, bekeken of de school de zorg kan bieden die het kind nodig heeft.

Wachtlijst

Kinderen die op de wachtlijst staan, hebben tot het moment dat ze vier jaar worden, de mogelijkheid om op de Geert Groteschool geplaatst te worden. Zodra daar zekerheid over is, krijgen de betreffende ouders zo snel mogelijk bericht.

Ouderrondleiding

Ouders die geïnteresseerd zijn in het onderwijs op de Geert Groteschool, kunnen zich opgeven voor één van de maandelijkse rondleidingen. Tijdens de rondleiding wordt een algemeen beeld geschetst van het onderwijs op de Geert Groteschool, worden vragen beantwoord en kunnen ouders uiteraard de school zien.

Meer informatie over de school en aanmelding is te vinden op de website: www.geertgroteschool.nl.

Artikel delen: