Proeverij nieuw cursusaanbod Jeugdzorg Windesheim

Zwolle – Het beroep van jeugdzorgwerker is volop in ontwikkeling en bezig met een professionaliseringsslag. Jeugdzorgwerkers zijn verplicht zich voor 1 januari 2014 te registreren bij een wettelijk register. Windesheim heeft rondom het uitstroomprofiel ‘jeugdzorgwerker’ nieuwe cursussen ontwikkeld die de vakbekwaamheid van beroepskrachten een krachtige kwaliteitsimpuls geven.

Om belangstellenden de kans te geven kennis te maken met het nieuwe geaccrediteerde aanbod, organiseert Windesheim een ‘proeverij’ die plaatsvindt op vrijdag 30 november 2012. Na een korte lezing over de actuele ontwikkelingen in de Jeugdzorg door Anja Bunthof, kunnen belangstellenden ‘proeven’ aan verschillende cursussen. Elke deelnemer kan zich inschrijven voor twee proeflessen uit het cursusaanbod Jeugdzorg, bijvoorbeeld ‘Moeilijk gedrag verstaan’ of ‘Empowerment en regievoering; dialooggestuurd werken’. Voor een brede oriëntatie is het mogelijk de proefles ‘Oriëntatie nascholing’ te volgen.

Laat zien wat je waard bent

De nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg zijn van groot belang voor het beroep van jeugdzorgwerker. Daarom ging op 3 september jl. de professionaliseringscampagne ‘Laat zien wat je waard bent’ van start. De campagne is een oproep aan jeugdzorgwerkers om zich te registeren in een beroepsregister. Dat maakt de vakbekwaamheid van beroepskrachten aantoonbaar en verbindt hen aan een beroepscode.

Praktische informatie

Jeugdzorgwerkers en andere belangstellenden zijn van harte welkom op 30 november en kunnen voor meer informatie en inschrijving terecht op de website van Windesheim. De kosten voor de proeverij zijn € 30,- per persoon. Bij een definitieve inschrijving voor één van de cursussen krijgen deelnemers deze kosten retour.

Artikel delen: