Jeugdsportfonds blij met gift Sportraad Zwolle

Zwolle – Jeugdsportfonds Zwolle heeft een geldbedrag van ruim 15.000 euro ontvangen van Sportraad Zwolle, de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor de Zwolse sportverenigingen die in juli 2012 – na 28 jaar – is opgeheven. Het geldbedrag zat nog in de kas van Sportraad Zwolle en is in overleg met de leden overgemaakt naar de rekening van Jeugdsportfonds Zwolle.

Het zeskoppige bestuur van Sportraad Zwolle vroeg zich al geruime tijd af of de organisatie nog van toegevoegde was voor de stad en zag voor zichzelf geen toekomst meer. In de laatste zeven jaar werd de organisatie slechts één keer om advies gevraagd, terwijl dat toch één van de hoofddoelen was van de sportraad. Na rijp beraad stemden de leden dan ook in met het voorstel van het bestuur om er een punt achter te zetten.

Na de afwikkeling van alle verplichtingen resteerde een positief saldo van 15.128,34 euro. Dat bedrag, opgebracht door de leden via contributiebetalingen, zou eigenlijk naar de aangesloten sportverenigingen moeten terugvloeien. Dat zou echter veel administratiewerk kosten en per vereniging een bescheiden resultaat hebben opgeleverd. De leden hebben daarom besloten het resterende bedrag over te maken aan Jeugdsportfonds Zwolle. Op die manier komt het bedrag de sport en de sportdeelname ten goede, een doel waarvoor de Sportraad Zwolle zich altijd sterk heeft gemaakt.

Zo steunt de Sportraad Zwolle met de opheffing indirect het werk van het Jeugdsportfonds Zwolle. De sportverenigingen werken er graag aan mee. En wie weet komt via contributies een klein deel van dat bedrag weer bij hen terug. Maar het belangrijkste is dat zo tenminste vijftig kinderen in de gelegenheid worden gesteld te gaan sporten. Jeugdsportfonds Zwolle is dan ook erg blij met deze gift vanuit de Zwolse sport zelf. Een mooi gebaar dat het voor kinderen mogelijk maakt hun talent te ontwikkelen en kansen biedt om hun (sport)doelen te bereiken.

Artikel delen: