Sportverenigingen lopen warm voor Bewegende Leerlijn

Zwolle – Steeds meer Zwolse sportverenigingen lopen warm voor de Bewegende Leerlijn. De methodiek, die door SportService Zwolle is ontwikkeld om een ‘lifetime’ sportdeelname te stimuleren, wordt door de verenigingen vooral aangegrepen om te werken aan hun bekendheid en om leden te werven. Maar daarnaast vervullen de verenigingen, door te participeren in de Bewegende Leerlijn, tevens een maatschappelijke rol.

“In Zwolle-Zuid zijn wij twee weken geleden begonnen met de Bewegende Leerlijn judo en dat doen de we dit keer niet met één, maar voor het eerst in samenwerking met twee verenigingen”, vertelt Roger Knoops, stadsdeelcoördinator Zwolle-Zuid van SportService Zwolle. “Hierdoor kunnen wij op alle brede scholen in de wijk tegelijkertijd de Bewegende Leerlijn judo aanbieden. Judo Zwolle verzorgt lessen voor De Wingerd, De Zuidster en De Phoenix. En Budo Boot geeft les aan kinderen van De IJsselhof en De Marshof.” Binnen de Bewegende Leerlijn staat het stapsgewijs kennismaken met diverse takken van sport centraal. “Tijdens de lessen bewegingsonderwijs op school maken de kinderen in deze periode kennis met judo. De meesten zien voor het eerst een judomat en ze krijgen allemaal een judopak aan. Dat spreekt toch tot de verbeelding”, aldus Knoops.

Na de kennismakingscyclus in het bewegingsonderwijs krijgen de kinderen de mogelijkheid om na schooltijd in het verlengde dagarrangement van de brede school zich verder te verdiepen in de tak van sport. Dit aanbod wordt vaak drie weken georganiseerd vanuit een gymzaal in de buurt waar alle wijkkinderen van een specifieke leeftijdscategorie kunnen aansluiten. Het aanbod kenmerkt zich door een methodisch, didactisch en pedagogisch opgebouwd programma dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. “Doordat de trainer van de sportvereniging ook de lessen verzorgt raken de kinderen op een leuke wijze al kennis en vertrouwd met de vereniging. Daarnaast verlaagt het de drempel naar de sportvereniging”, stelt Knoops.

Wanneer kinderen de verdiepingscyclus hebben afgesloten, krijgen zij de mogelijkheid gedurende één tot drie weken door te stromen naar het meer verenigingsgerelateerde aanbod. Dit aanbod vindt plaats op de accommodatie van de sportvereniging. Het aanbod is meer trainingsgericht op specifieke sportvaardigheden. “We vragen de verenigingen ook om een eigen sausje toe te voegen aan de lessen, zodat het kind meteen een goed beeld krijgt van de clubcultuur.” Judo Zwolle en Budo Boot zijn voorbeelden van Zwolse sportverenigingen die sinds kort participeren in de Bewegende Leerlijn. Andere voorbeelden zijn de voetbalverenigingen Be Quick ’28 en SV Zwolle, Sportacrobatiek Zwolle en TwoB. De Bewegende Leerlijn sportacrobatiek is twee weken geleden van start gegaan in Stadshagen. Datzelfde geldt voor de Bewegende Leerlijn TwoB in de wijk Aa-landen. En Be Quick ’28 en SV Zwolle zijn actief op de brede scholen in het stadsdeel Centrum/Wipstrik.

Artikel delen: