SP: aanpak leegstand kantoren in Overijssel

Zwolle – Een voorstel van de SP om de provincie te laten inzetten op een afname van het aantal kantoren in Overijssel, om zo de grote leegstandsproblematiek aan te pakken, is vandaag Statenbreed overgenomen. Hiermee kan de provincie aan de slag om werk te maken van de bestrijding van leegstand.

De provincie sprak vandaag over een voorstel om een actievere rol op te nemen als het gaat om het coördineren van kantoorlocaties in Overijssel. Oorspronkelijk was het voorstel om te streven naar een gelijkblijvend aantal kantoren. Dat ging de SP niet ver genoeg, en daarom heeft de partij in een amendement gepleit voor een vermindering van kantoren in onze provincie. De gehele Statenvergadering ging mee in de redenering van de SP. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: “De leegstaande kantoren zijn een groot probleem in Overijssel. Met name in de grote steden is een enorm overaanbod, wat leidt tot grote verliezen voor gemeenten en doodse, oninteressante bedrijventerreinen. Uiteindelijk kost dit de belastingbetaler kapitalen. Het is goed dat e provincie hier eindelijk mee aan de slag gaat, en heel mooi dat de andere partijen het met de SP eens zijn dat inzetten op geen extra kantoren niet genoeg is. Voor een gezonde kantorenmarkt is het noodzakelijk dat we een stap terug doen.”

Artikel delen:
Reactie 1
  1. St. Parleys behartigt de belangen van huurders van winkels en kantoren. Leegstand komt voort uit gebrek aan marktwerking. De overheid zou marktwerking en ruimtegebruik moeten bevorderen. Pas als alle leegstand is ingeprijsd in lopende huurcontracten heeft herbestemmen of slopen zin. Als morgen de huren nog maar 1 euro per vierkante meter bedragen, zijn ze overmorgen verhuurd.


    ⚠️ Meld

Reageer