Voorlichtingsbijeenkomst Duurzaam Veilig Verkeer

Zwolle – "Een verkeerssysteem waarin door de inrichting van de weg de kans op ongevallen niet alleen drastisch wordt beperkt maar tevens de kans op ernstig letsel wordt voorkomen". Veilig Verkeer Nederland, afd. Zwolle biedt regelmatig een "Opfriscursus Verkeersregels" aan waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan nieuwe verkeersregels en verkeerstekens.

Voor het volgen van deze (gratis) cursus bestaat nog steeds grote belangstelling. In de afgelopen jaren zijn echter niet alleen veel verkeersregels en verkeerstekens gewijzigd maar worden ook steeds meer wegen opnieuw ingericht. Denk bv maar eens aan de wegmarkeringen, de herkenbaarheid van uitritten, de aanleg van plateaus, fysieke rijbaanversmallingen, spitsstroken, de 30 km zônes en (turbo-)rotondes. Om beter inzicht te krijgen waarom deze maatregelen worden genomen organiseert de afdeling Zwolle een voorlichtingsbijeenkomst over het ontstaan en het doel van een "Duurzaam Veilig Wegverkeerssysteem". Aan de hand van een power point presentatie worden aan de hand van herkenbare verkeerssituaties onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Ø een kijkje in de historie (hoe is het allemaal begonnen?)

Ø wat was de aanleiding voor het startprogramma "Duurzaam Veilig";

Ø hoe herkent de weggebruiker het type weg en de bijbehorende max. snelheid;

Ø aan welke inrichtingseisen moet een bepaald type weg voldoen;

Ø wat is tot nu toe bereikt en wat is de doelstelling tot 2020.

Ø bijzondere verkeerssituaties etc.

Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 14 december om 14.00 uur in wijkcentrum de Bestevaer, Trompstraat 10b, 8023 TP Zwolle tel.(038)4538186

Deelname is gratis. Aanmelden tot uiterlijk 10 december via pkbuter@tiscali.nl Uiterlijk 14 december ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Artikel delen:

Reageer