Grond in Zwolle tijdelijk in gebruik voor initiatieven

Zwolle – Zwolle is volop bezig om goede, tijdelijke bestemmingen te vinden voor (bouw)gronden in de gemeente die voorlopig niet direct nodig zijn voor stadsuitbreiding. Om ideeën voor tijdelijk anders bestemmen en gebruiken van braakliggend terrein zo goed mogelijk te ondersteunen is een aantal ‘spelregels’ opgesteld. Die helpen initiatiefnemers en de gemeente om zo tijdelijk gebruik mogelijk te maken.

Vorig jaar gaf de raad aan werk te willen maken van het tijdelijk anders bestemmen en gebruiken van braakliggende gronden in de gemeente. Sindsdien zijn er meer dan twintig ideeën aangemeld bij de gemeente om grond tijdelijk te gebruiken. Een aantal van die initiatieven wordt inmiddels ook al uitgevoerd. Zo heeft de stadsbakker een eigen veld met winterspelt en heeft de Bijenteeltvereniging Zwolle een bijenakker bij de Oude Mars in gebruik genomen. Andere initiatieven maken goede kans om binnen afzienbare termijn gerealiseerd te worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een paar buurtmoestuinen. Andere plannen worden momenteel onderzocht op haalbaarheid.

Ideeënmakelaar

Werkenderwijs zijn een aantal spelregels opgesteld om goede ideeën ook zo efficiënt mogelijk werkelijkheid te laten worden. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de gemeentelijke Ideeënmakelaar. De Ideeënmakelaar vervult al jaren een verwijs- en verbindfunctie voor burgers en organisaties in de stad die in Zwolle met gebruikmaking van de gemeentelijke organisatie (bijzondere) initiatieven voor elkaar willen krijgen.

Onderscheid

Op basis van de aangeleverde ideeën tot nu toe zijn drie soorten initiatieven te onderscheiden: plannen voor (moes)tuintjes, semicommerciële plannen met een maatschappelijke doelstelling (met name educatie, recreatie of sport) en commerciële initiatieven. Voor die verschillende categorieën hanteert de gemeente verschillende verhuurprijzen van de grond.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer