Gevolgen bezuinigingen op gehandicaptenvervoer

Zwolle – Dinsdag heeft het Gerechtshof ’s Gravenhage in kort geding het hoger beroep van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland tegen de voorgenomen bezuiniging van 56 % op het vervoer van mensen met een handicap naar de dagbesteding afgewezen.

GroenLinks Zwolle: "In een artikel in De Stentor van woensdag worden door een woordvoerder van het Platform Verstandelijk Gehandicapten als gevolgen van deze uitspraak onder meer de volgende voorbeelden genoemd: “Gehandicapten die niet meer naar de theeschenkerij twee dorpen verderop mogen, maar in hun eigen dorp naar een andere, minder geschikte plek moeten omdat het vervoer te duur wordt. Of mensen die niet meer aan huis maar bij een bushalte gehaald worden, waardoor er een extra begeleider nodig is om ze daar heen te brengen.” En in een eerder bericht op de website van Interakt Contour“ vertelt iemand in een rolstoel,die 4 dagen per week naar activiteitencentra in Zwolle gaat: “Als deze bezuinigingsplannen doorgaan, is het voor mij – en vele andere cliënten – niet meer mogelijk om naar het activiteitencentrum te komen. Dat betekent: geen dagbesteding meer, geen sociale contacten, geen gevoel van eigenwaarde en waardering, maar de hele week thuiszitten. Dat zou verschrikkelijk zijn.“ GL: "Op dit moment bedragen de kosten van het vervoer van de cliënten bij InteraktContour gemiddeld 23 euro per dag, waarvan 17,50 euro wordt vergoed door de AWBZ en deze vergoeding wordt straks 8 euro. Op dit moment bezoeken ruim 200 mensen de activi-teitencentra van InteraktContour in Zwolle. De aangekondigde bezuinigingen op het vervoer hebben geleid tot grote ongerustheid bij de cliënten en hun familie. Daarbij komen nog de plannen van de nieuwe regering met betrek-king tot de decentralisatie van delen van de AWBZ naar de gemeenten en de onduidelijkheid over het jaar 2014, waarvoor nog niets geregeld is."

Al met al aanleiding voor de fractie van GroenLinks om uaan he tcollege de volgende vragen te stellen:1. Kunt u aangeven, hoeveel mensen met een beperking in Zwolle gebruik maken van een vorm van dagbesteding in een activiteitencentrum en of zij daarbij afhankelijk zijn van vervoer ?2. Weet u, hoe de desbetreffende instellingen en de vervoerders omgaan met de voorgestelde bezuinigingen, die al per 1 januari 2013 ingaan ?3. Wat zijn de concrete gevolgen daarvan voor de mensen, die afhankelijk zijn van dit vervoer ?4. Begrijpt u, dat mensen zich grote zorgen maken over de toegankelijkheid en bereikbaar-heid van de dagbesteding in 2013 en volgende jaren ?

Bent u bereid om vanuit uw toekomstige verantwoordelijkheid voor de dagbesteding nu al na te denken, wat de gemeente op dit moment zou kunnen ondernemen om te voor-komen, dat mensen met een beperking noodgedwongen thuis komen te zitten ?

Bert Docter

GroenLinks Zwolle

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Er moet beter gekeken worden naar wie wel en wie niet in aanmerking moet komen voor het vervoer.

    Iemand die op de fiets naar de markt gaat maar met de taxi naar haar kennissen? Zo zijn er veel.
    j    ⚠️ Meld

  2. we hebben het hier niet over de regelingen met pasjes dat ouderen enz met korting kunnen reizen maar het gaat om mensen met grote beperkingen en dementerende ouderen enz.


    ⚠️ Meld

Reageer