Terugkeer otter bevestigd in Overijsselse Vecht

Zwolle – De otter is gesignaleerd in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland. Het dier is gezien in de Vecht bij Vilsteren. Ook hebben medewerkers van het waterschap diverse sporen aangetroffen, zoals uitwerpselen, wissels en ‘oeverglijbanen’. In feite staat de otter symbool voor één van de hoofdtaken van het waterschap: zorgen voor schoon buitenwater.

spraints.jpg

Otters zijn echte nachtdieren en daardoor niet vaak te zien, maar de uitwerpselen (‘spraints’ in Otterjargon) met resten van de prooi bevestigen hun terugkeer in de Vecht. Eerder meldde waterschap Velt en Vecht dat ook in haar werkgebied de otter is teruggekeerd. Dar werd het dier gespot in de Vecht bij Junne en sporen werden aangetroffen bij de Marsstroom en de Klencke in Drenthe. De nieuwe ‘Vecht-otters’ stammen waarschijnlijk af van de dieren die tussen 2002 en 2009 zijn uitgezet in de Weerribben en de Wieden. Vanwege de genetische variatie is het van belang dat deze populatie in contact komt met de Duitse populaties. Daarvoor is de Vecht een uitstekende verbindingsroute.

otter201.jpg

Viseters
Otters zijn echte viseters. Dat is terug te zien in de uitwerpselen. Deze worden goed zichtbaar in het territorium neergelegd en zitten vol visresten. Ook een ‘glijbaan’ in de oeverbegroeiing toont de aanwezigheid aan. Otters laten zich regelmatig langs de oever naar beneden glijden het water in. Dat de otter terug is in de Vecht is voor de waterschappen goed nieuws Het geeft aan dat de waterkwaliteit goed is en het dier voldoende voedsel kan vinden. De otter komt alleen voor in schone, heldere visrijke wateren. Ruimte voor de VechtHet project Ruimte voor de Vecht is er op gericht de rivier ook in de toekomst veilig te houden en het biedt extra kansen voor waterflora en-fauna. Door nieuwe meanders en nevengeulen wordt de rivier niet alleen veiliger in situaties van hoogwater, maar krijgt zij ook een natuurlijker karakter. Ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het ontstenen van oevers dragen hieraan bij.Binnen Ruimte voor de Vecht werken verschillende partijen samen aan het herstel van de Overijsselse Vecht.

Artikel delen:

Reageer