Landsdeel Oost wil geen bezuiniging op N35

Zwolle – De 250 miljoen euro die het Rijk jaarlijks wil bezuinigen op infrastructurele projecten mag niet ten koste gaan van de A1, A15 en N35 (Zwolle-Almelo). Daarvoor is het belang van deze wegen voor de bereikbaarheid en economie voor deze regio, maar ook voor Nederland als belangrijke wegverbinding naar Duitsland te groot. De provincies Overijssel en Gelderland en Regio Twente, Regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen willen daarom zo snel mogelijk duidelijkheid over de plannen van minister Schultz. Zeker gezien de grote inzet en bijdrage van de regio in onderzoeken en (co)financiering in deze Rijksprojecten.

Uit het gesprek tussen de provincies Overijssel, Gelderland en de Regio Twente met minister Schultz en staatssecretaris Mansveld over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) blijkt dat de minister nog geen beslissing wil nemen over de voortgang van de Rijksprojecten in Oost-Nederland. Het opschorten van bijna alle afspraken is voor Oost-Nederland onacceptabel. “Dit betekent wederom een vertraging in de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Er is de afgelopen jaren genoeg onderzocht, er liggen nu concrete afspraken en als regio zijn we ook bereid vele miljoenen euro’s aan deze Rijksprojecten bij te dragen. Het is nu tijd voor de minister om knopen door te hakken”, aldus de bestuurders uit Oost-Nederland. De regiobestuurders zullen hiervoor ook aandacht vragen bij de Tweede Kamer in de aanloop naar het Algemeen MIRT Overleg in de Tweede Kamer op 3 december.

Doel van de provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeenten langs de N35 is om de hele N35 tussen Zwolle en Almelo in fasen op te waarderen naar een autoweg met 2×2 rijbanen waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Door het opschorten van de afspraken loopt de afronding van de verkenning voor het tracé Nijverdal-Wierden gevaar. Vanuit de regio wordt hierin 40 miljoen euro gefinancierd en nog eens 35 miljoen euro aan voorfinanciering voor het Rijk om de plannen voor 2020 uit te kunnen voeren.De regio wil de minister binden op de afspraken die zijn gemaakt voor in ieder geval de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij Wierden en twee gelijkvloerse kruisingen bij Nijverdal. Daarnaast wordt nog bekeken of de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij Nijverdal tot de financiële mogelijkheden behoort in plaats van gelijkvloerse kruisingen. Het Rijk en de regio hebben wel overeenstemming bereikt over het op korte termijn verbeteren van de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Hiervoor is een startbudget van 10 miljoen euro voorzien gelijk verdeeld over Rijk en regio. In de eerste helft van 2013 wordt hiervoor een maatregelenpakket uitgewerkt. De regio is teleurgesteld dat de minister vooralsnog geen aanleiding ziet om dit tracé aan te pakken tot een 2×2 autoweg. Terwijl de druk op de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio duidelijk wordt gevoeld. Uit het MIRT onderzoek blijkt ook dat deze weg volstrekt niet aan de eisen van een stroomweg voldoet.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer