Werk maken van de Millenniumdoelen en Fairtrade

Zwolle – De Zwolse raadsfracties van GroenLinks en ChristenUnie hebben vandaag gezamenlijk een initiatief raadsvoorstel ingediend. Met het voorstel wil de ChristenUnie en Groenlinks de uitwerking van de Millenniumdoelen en Fairtrade in Zwolle concreet uitwerken. Naast Zwollenaren heeft ook de gemeente Zwolle invloed op de wereldhandel. GroenLinks en ChristenUnie roepen met dit initiatief op om de ogen daarvoor niet te sluiten. Beide fracties willen vanuit drie verschillende focussen komen met concrete voorstellen en juist in deze tijd een nieuw impuls geven aan het motto “Think global, Act local”. 

De raadsleden Michiel van Harten (GroenLinks) en Michiel van Willigen (ChristenUnie) zijn overtuigd van de verantwoordelijkheid die Zwolle heeft bij het behalen van de Millenniumdoelen en het bevorderen van Fair Trade. Michiel van Harten: ‘We hebben als relatief rijke stad nog steeds veel te geven. Ook in bezuinigingstijd blijft internationale samenwerking voor ons onverminderd belangrijk. Om armoede en ongelijkheid te helpen oplossen, maar ook voor Zwolle zelf. De contacten en ervaringen die de projecten met zich mee brengen zijn ook voor ons verrijkend’ Michiel van Willigen: ‘Zwolle staat stevig op een economische koppositie, veel mensen zijn gastvrij en open-minded. Man, wat een zegen om hier te wonen! En dan valt me steeds weer op wat een keuzes we maken in de spullen die we aanschaffen. Kies ik voor de goedkoopste aanbieder alleen, of meewerken aan eerlijke handel, zonder uitbuiting van mens en milieu? De gemeente kan hier een voorbeeld in zijn.

Particulieren, Fairtrade en Unique Selling Points Zwolle

GroenLinks en ChristenUnie kiezen in hun voorstel ervoor om te focussen op drie onderdelen. De twee fracties willen particuliere initiatieven ondersteunen door ze te faciliteren en bij elkaar te brengen. Bij Fairtrade stellen de initiatiefnemers voor om als gemeente Fairtrade in te kopen en Zwolse Fairtrade bedrijven te promoten. Bij de derde focus zoeken de fracties naar internationale samenwerking rond de unieke Zwolse kennissectoren zoals Zorg, Onderwijs en Duurzaamheid. Behandeling voorstel

Het initiatiefvoorstel is vandaag aan de gemeenteraad en het college van B&W aangeboden. We hebben de Zwolse raad verzocht om dit voorstel samen met het voorstel van het College over uitwerking van haar beleidsnota Duurzame Globalisering te agenderen in een raadsplein begin 2013.

Samenvatting Initiatief voorstel “Zwolle Millenniumstad, Zwolle werkt aan internationale samenwerking en Fairtrade ” 

focus 1: Particuliere InitiatievenDe afgelopen tijd hebben GroenLinks en ChristenUnie intensief contact gehad met kleine particuliere initiatieven rond internationale samenwerking. Er bleek behoefte om meer structureel samen te werken. Deze nieuwe groep, die zich Zwolle Millenniumstad noemt, wil kennis, bekendheid en impact vergroten. (zie http://www.millenniumgemeente.nl/de-millennium-gemeenten/teams-2015.html ).

Een greep uit onze ideeën:

·         Werkgroep Zwolle Millenniumstad wordt gezamenlijk aanspreekpunt, net als andere adviesraden een reguliere gesprekspartner.

·         De gemeente Zwolle faciliteert gezamenlijke activiteiten via de ideeënmakelaar.

·         De gemeente kan bureaucratie voor subsidieaanvraag en vergunningverlening tot een minimum te beperken.

·         Een Millenniumkrant of andere publieksacties. Denk aan Bruisweken 2015 rond Millenniumdoelen. 

focus 2: FairtradeVoor Fairtrade wordt ook door de gemeente over concrete stappen nagedacht. Daarbij denken wij aan de Zwolse horeca en het inkoopbeleid van de gemeente zelf: 

·         De gemeente brengt de Zwolse bedrijven in kaart die Fairtrade werken of verkopen.

·         De gemeente spreekt zich uit voor Fairtrade, koopt Fairtrade-producten in, en laat dit ook zien.

·         Gemeente stimuleert dat in de plaatselijke winkels, horeca, op scholen en bij andere bedrijven en instellingen  duidelijk zichtbaar (ook) fairtrade-producten worden aangeboden;

·         Media-aandacht via een website, lokale campagnes en gemeente helpt organisatorisch.  

focus 3: Unique Selling Points ZwolleVolgens ChristenUnie en GroenLinks is winst te behalen door in internationale samenwerking aan te sluiten bij de Unique Selling Points (USP’s) van Zwolle. Thema’s waar onze stad meer dan gemiddeld kennis van heeft, zich in wil versterken en zich op kan profileren. Deze USP’s liggen in de Zorg, Onderwijs en Duurzaamheid:

·         Mee blijven werken binnen gezamenlijke, ook internationale, projecten. Denk daarbij aan bestaande projecten als de ontwikkeling van nieuwe sanitatietechnieken in Zuid-Afrika.

·         Gemeente geeft medewerking aan uitwisselingsprojecten van studenten (Windesheim en Deltion).

·         Initiatieven/projecten die inzetten op langdurige relaties krijgen extra waardering.

·         Beleg, leen en spaar als gemeente duurzaam en zorg voor voorlichting hierover aan de bevolking.

 

Artikel delen:

Reageer