SP vindt collectieve zorgverzekering misleidende reclame

Zwolle – Mensen met een laag inkomen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente moeten in 2013 € 10 per maand per persoon meer gaan betalen aan zorgpremie. De SP wil dat er snel een streep wordt gezet door deze verhoging. ‘Als elk dubbeltje telt, kan je niet zonder enige mededeling mensen € 120 per jaar meer aan zorgverzekering laten betalen’, aldus SP -fractievoorzitter Tjitske Siderius. De SP wil weten wat de reden is van deze forse verhoging en hoe dit inkomensverlies voor mensen met een laag inkomen wordt gecompenseerd.

Siderius: ‘Mensen die langdurig in Zwolle in armoede leven hebben al te maken gekregen met een halvering van de langdurigheidstoeslag. Dit scheelt hen honderden euro’s per jaar. Het sociaal minimum is ook al verlaagd, de huren verhoogd, de energierekening stijgt en de boodschappen worden ook duurder. Onderhand weten veel mensen niet meer hoe ze het moeten rooien. Die groep wordt alleen maar groter. Van de VVD verwacht je dit asociale beleid, maar het valt vies tegen van de PvdA en de CU.’ Ook wil de SP weten waarom het stadsbestuur advertenties over de collectieve zorgverzekering plaatst in de Peperbus waarin wordt gemeld dat mensen met een laag inkomen ‘flink wat geld kunnen besparen’ en ‘een aanzienlijke korting krijgen op het basispakket’. Siderius: ‘Aan dergelijke misleidende reclame zou het stadsbestuur niet mee moeten werken.’

Brief SP:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Inleiding

Afgelopen week kregen mensen met een laag inkomen die meedoen aan de collectieve zorgverzekering via ZilverenKruis/Achmea de nieuwe polis voor 2013 opgestuurd. Onderdeel van deze collectieve zorgverzekering is de garantie dat de gemeente Zwolle het eigen risico van de zorgverzekering betaald. Nu blijkt dat de mensen met een laag inkomen die meedoen aan de collectieve zorgverzekering opeens € 10,00 per maand per persoon meer moeten gaan betalen.

Het verschil zit grotendeels in het Gemeente Extra Plus Pakket. Daarvoor moet nu € 9,50 per maand worden betaald. Navraag bij het Zilveren Kruis leert dat de gemeente Zwolle hierop heeft aangedrongen vanwege de verhoging van het eigen risico naar € 350,-. Opvallend is dat de gemeente de bijstandsgerechtigden die hier gebruik van maken niet heeft geïnformeerd. Deze extra kosten komen bovenop de halvering op de langdurigheidstoeslag. De toeslag voor mensen die langdurig in armoede leven.

In het bericht van de gemeente Zwolle in de Peperbus staat dat mensen met een laag inkomen ‘flink wat geld kunnen besparen’ en mensen ‘een aanzienlijke korting krijgen op het basispakket’. Navraag bij het ZilverenKruis levert op dat de premie voor iemand geboren in 1987 € 135 per maand is (inclusief orthodontist, AWBZ en WMO eigen bijdragen etc.), terwijl deze persoon met een eigen verzekering nu €101 betaald.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.    Wat is de reden dat het stadsbestuur mensen met een laag inkomen niet heeft geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering? Kunt u dat toelichten?

2.    Wat is de reden dat deze verhoging van de kosten voor deelnemers aan de collectieve zorgverzekering niet is gemeld aan de gemeenteraad in de begroting 2013? Wanneer is dit wel gemeld aan de gemeenteraad?

3.    Op welke wijze wordt de verhoging van de premie van de collectieve zorgverzekering gecompenseerd voor mensen met een laag inkomen? Mocht u het niet compenseren, wat is hiervan de reden?

4.    Kan het college een overzicht geven van het aantal mensen met een laag inkomen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering en er door deze verhoging qua inkomen op vooruit gaan en hoeveel mensen er qua inkomen op achteruit gaan (in absolute aantallen en percentages)?

5.    Kan het stadsbestuur een overzicht geven van alle kortingen, bezuinigingen, invoering van eigen bijdragen en andere kosten die mensen met een laag inkomen raken die de gemeente de afgelopen jaren (sinds 2010) heeft in- en doorgevoerd (inclusief netto bedragen)?

6.    Vind u het wenselijk dat de gemeente Zwolle een reclamebord uithangt voor mensen dat ze flink wat geld kunnen besparen, terwijl ze in werkelijkheid € 120 per jaar per persoon meer moeten gaan betalen? Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

7.    Kan het stadsbestuur toelichten hoe de aanzienlijke korting op het basispakket eruit ziet voor 2013 ten opzicht van 2012 voor deelnemers aan de collectieve zorgverzekering? Zo niet, wat is de reden dat dit in de Peperbus is vermeld?

8.    Acht het college het wenselijk om misleidende reclame voor de collectieve zorgverzekering op te nemen op de gemeentelijke pagina’s van de Peperbus? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Bent u bereidt om deze vragen voor het debat over de nota ‘werken uit vertrouwen’ op 3 december te beantwoorden?

Namens de SP fractie,

Tjitske SideriusFractievoorzitter SP Zwolle

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Ik zou willen voorstellen ipv 2010 terug te gaan naar 2008…
    De kortingen zijn vanaf die tijd begonnen en hakken er voor mensen die echt niet kunnen werken met een laag inkomen hard in.

    Dan heb ik het uiteraard niet over de bijstandsgerechtigden die gewoon kunnen werken maar wel over mensen die dat echt niet kunnen.    ⚠️ Meld

Reageer