VVD Zwolle vindt vier kraakpanden “diefstal”

Zwolle – VVD Zwolle meldt zondag dat het besluit van de gemeente Zwolle om het gekraakte herenhuis aan de Harm Smeengekade op korte termijn op de markt te brengen en met het Openbaar Ministerie actie te ondernemen om de kraakactie te beëindigen, op groot enthousiasme rekenen van de liberale fractie.

Minder blij is de VVD met het feit dat de gemeente bekend maakte dat momenteel in Zwolle nog drie woningen zijn gekraakt. Het betreft woningen aan de Schoolstraat 64 & 66, en Kanonsteeg 6. De VVD zegt, dat gemeente Zwolle de strafrechtelijke procedure voor de ontruiming van deze panden pas opstart op het moment dat de panden daadwerkelijk nodig zijn in het kader van herontwikkelingen in het gebied. Raadslid Thom van Kampen: "Sinds 2010 is kraken door de invoering van de kraak –en leegstandswet een misdrijf. Onze fractie vindt dan ook dat er geen enkel excuus is voor kraken en dit zo spoedig mogelijk dient te worden afgestraft. Kraken is het wederrechtelijk toe-eigenen van zaken die aan een ander toebehoren, en daarmee niets meer dan ordinaire diefstal. Het maakt voor de illegaliteit absoluut geen verschil of het om gemeentelijk of privaat bezit gaat; Diefstal is diefstal."

Het besluit van de gemeente Zwolle om te wachten met de ontruiming van de twee woningen aan de Schoolstraat en de woning aan de Kanonsteeg stuit dan ook op onbegrip van de VVD-fractie. Die heeft de volgende vervolgvragen:

§ Welke gedachte ligt ten grondslag aan uw besluit om de illegale activiteit ‘kraken’ te gedogen aan de woningen aan de Schoolstraat en Kanonsteeg (hierna te noemen: de woningen);

§ Hoe lang gaat het nog duren alvorens wordt overgegaan tot herontwikkeling in het gebied zodat de kraak van de woningen wordt beëindigd;

§ Ziet u mogelijkheden om tot de herontwikkeling van het gebied een anti-kraakconstructie in te stellen zodat ook de krakers net als alle burgers betalen voor hun woonlasten en hiermee een einde wordt gemaakt aan de huidige illegale situatie?

Thom van Campen
VVD Zwolle

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer