Onderzoek naar effecten komst Hanzelijn

Zwolle – Om de toekomstige effecten van de komst van de Hanzelijn te onderzoeken, heeft Hogeschool Windesheim (lectoraat Area Development) een nulmeting verricht. Dit is gedaan in opdacht van de gemeentes Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De nulmeting brengt de huidige stand van zaken in beeld; dat wil zeggen voordat de Hanzelijn in gebruik is genomen. De meting vormt de basis van de Hanzelijn-monitor en wordt gebruikt om toekomstige metingen mee te vergelijken en effecten in beeld te brengen.

In de meting zijn verschillende thema’s onderzocht, zoals mobiliteit, bereikbaarheid, werkgelegenheid, onderwijs, vestigingsaantrekkelijkheid en strategische positionering. Een samenvatting van de nulmeting is beschikbaar via http://www.zwolle.nl/. Dinsdagavond is de nulmeting besproken tijdens een openbaar Peper&Zout debat in de Nieuwe Buitensociëteit, georganiseerd door Hogeschool Windesheim en de Stentor. Lector Area Development, dr. ir. Willem Buunk lichtte de resultaten van de nulmeting toe. Tijdens het geanimeerde debat bediscussieerden vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderwijs, kunst en cultuur- en reizigersorganisaties de resultaten in het licht van de te verwachten effecten.

Hanzelijn

 

De Hanzelijn verbindt de Randstad en Noord- en Noordoost-Nederland met elkaar. Het traject voert van Lelystad via Dronten en Kampen naar Zwolle. Dankzij het nieuwe spoortraject is de reisafstand tussen Amsterdam en Zwolle verkort. Koningin Beatrix opent de spoorverbinding op 6 december. Op 8 december kunnen reizigers gratis met de trein reizen op het nieuwe spoortraject en is er een speciaal programma op het station en in de binnenstad van Zwolle.

Artikel delen:

Reageer