Zwolle brengt geluidsbelasting in kaart

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft kaarten gemaakt waarop de geluidsbelasting van het weg- en railverkeer op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, te zien is. Ook heeft de gemeente gekeken naar industriegeluid voor de bedrijventerreinen Voorst, Marslanden, Hessenpoort en de terreinen IJsselcentrale, Wärtsilä en de Karba.

Er zijn twee kaarten gemaakt. Op de ene kaart is de geluidsbelasting voor een heel etmaal weergegeven. Op de andere kaart is de geluidsbelasting voor alleen de nacht weergegeven. De aanleiding voor het opstellen van de geluidsbelastingkaarten is de Richtlijn Omgevingslawaai van de Europese Unie, die dit voor alle grote gemeenten in Nederland voorschrijft. De geluidsbelastingkaarten zijn voor de EU een eerste stap in de aanpak van geluidshinder. De bedoeling is het vermijden, voorkomen of hoe dan ook verminderen van de schadelijke effecten van blootstelling aan om­gevingslawaai. De geluidsbelastingkaarten worden om de vijf jaar opnieuw bekeken en zo nodig herzien.

Actieplan

De gemeente moet, nu de geluidsbelastingkaarten af zijn, een actieplan maken. In dit actieplan wordt aangegeven in welke gevallen het wenselijk en mogelijk is geluidsmaatregelen te treffen. Bij het bepalen van geluidsknelpunten neemt het college van B&W naast de hoogte van geluidsbelasting ook de geluidbeleving in beschouwing. De gemeente Zwolle gaat in de komende maanden met dit actieplan aan de slag. Het plan moet in juli 2013 klaar zijn. Voordat het actieplan definitief wordt vastgesteld, wordt het voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Zwolle. Een ieder kan in die periode zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Zodra het ontwerpplan klaar is, volgt hier meer informatie over.

Kaarten

De kaarten en de toelichting liggen, tijdens kantoortijden, ter inzage van 5 december 2012 tot 15 januari 2013 in het Stadskantoor. De kaarten en de rapportage zijn vanaf donderdag 29 november te vinden op http://www.zwolle.nl/geluidsbelastingkaarten.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Nu weer geluidsbelasting moet toch niet gekker worden om de centen binnen te krijgen bij de gemeente.Straks alle bewoners in het bezit van een auto ook nog geluidsbelasting betalen laten ze de auto wel staan om ontheffing aan tevragen


  ⚠️ Meld

 2. @Pieters ; Geluidsbelasting
  De geluidsbelasting is een in de Nederlandse wetgeving gedefinieerde term, die de waarde van het geluidsniveau op een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming aangeeft. De term wordt gebruikt voor industrielawaai, en voor het geluid van wegen, spoorwegen, luchtvaart of evenementen. De geluidsbelasting wordt sinds 2007 uitgedrukt in Lden. D
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsbelasting
  😉


  ⚠️ Meld

Reageer