De millenniumdoelen in de geschiedenis van Zwolle

Zwolle – Op 15 december 2012 opent burgemeester Henk Jan Meijer de tentoonstelling De millenniumdoelen in de geschiedenis van Zwolle in het Stedelijk Museum Zwolle. Bij deze tentoonstelling verschijnt ook een publicatie. Burgemeester Meijer zal de eerste publicatie overhandigen aan een klas lagereschoolkinderen. Het museum stelt de publicatie gratis ter beschikking aan scholen, zowel aan basisscholen als aan het voortgezet onderwijs.

milleniumdoelen.jpg

In de tentoonstelling komen acht thema’s uit de geschiedenis van Zwolle aan de orde. Via objecten zoals de oogspiegel van dr. Hengeveld, het vaandel van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en collectebussen voor armen, komt u meer te weten over bijvoorbeeld ziekenzorg, de vrouwenstrijd en armenzorg in Zwolle. De animatiefilmpjes gemaakt door studenten van Hogeschool ArtEZ maken "zware" onderwerpen toegankelijk. Uiteraard zijn ook enkele van de mooiste schilderijen in de tentoonstelling opgenomen, waarin Zwolle in zijn rijke handelstijd is vereeuwigd.

De acht thema’s die aan de orde komen zijn ontleend aan de millenniumdoelen die de Verenigde Naties in 2000 hebben geformuleerd. Hiermee willen zij vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aanpakken, zoals het terugdringen van armoede, kindersterfte, ongelijkheid tussen man en vrouw en het aanpakken van milieuproblematiek. Deze doelen zijn door 189 landen en vele lagere overheden onderschreven, zo ook door Zwolle.

Het Stedelijk Museum Zwolle heeft bekeken wat deze millenniumdoelen voor Zwolle betekenen. Hierdoor ontstaat een interessante kijk op de geschiedenis van de stad Zwolle en omgeving. In de tentoonstelling zal de armoedebestrijding van de middeleeuwen aan de orde komen, maar ook het Hanzeverbond en de cholera-epidemieën uit de negentiende eeuw.

De tentoonstelling zal vijf jaar staan (tot begin 2018) en in die periode regelmatig wisselen om specifieke onderwerpen breder voor het voetlicht te brengen.
Bij de tentoonstelling wordt een educatief project ontwikkeld voor basis- en voortgezet onderwijs. Gedurende de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd, die niet alleen het verleden maar ook het heden belichten. Omdat in Zwolle veel grote en kleinere organisaties zich inzetten op de terreinen van de millenniumdoelen stelt het museum deze ook in de gelegenheid zich te presenteren in het museum.

In de begeleidende publicatie wordt naast het verleden ook de huidige stand van zaken van de millenniumdoelen voor de stad Zwolle en omgeving beschreven.
De millenniumdoelen in de geschiedenis van Zwolle is voor € 5,- te koop in de museumwinkel.

Meer informatie op onze website: www.stedelijkmuseumzwolle.nl

Artikel delen:

Reageer