Voorlichting opleiding voor (allochtone) mantelzorgers

Zwolle – Mantelzorgers kunnen in de gemeente Zwolle een tien maanden durende opleiding AMWAHT volgen. Tijdens die opleiding leren zij hun ervaringsdeskundigheid inzetten om andere mantelzorgers te begeleiden. Steunpunt Mantelzorg in Zwolle, die de opleiding coördineert, organiseert op 14 december m 09.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst.

_1030963.jpg
V.l.n.r. en v.b.n.b.: Nieske Huisman (coördinator informele zorg bij Steunpunt Mantelzorg), Bertine Kuperus (interim-directeur Vrijwilligerscentrale Zwolle) en Güler Cumert (coördinator informele zorg bij Steunpunt Mantelzorg) bekijken samen met Fatiha en Omayra (twee deelnemers van de opleiding AMWAHT) het studiemateriaal. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 14 december kunnen belangstellenden zich laten informeren over de opleiding en vervolgens beslissen of ze ook willen deelnemen. Foto: Bernard Ensink.

De opleiding bereidt de mantelzorgers voor op een professionele functie. De opleiding richt zich met name op allochtone mantelzorgers, maar is ook geschikt voor het versterken van autochtone mantelzorgers. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaan Nieske Huisman en Güler Cumert van Steunpunt Mantelzorg in Zwolle in op het doel van de opleiding, het programma, de studiebelasting en het toekomstperspectief dat de opleiding kan bieden.

Aanmelden voor voorlichtingsbijeenkomst(Allochtone) mantelzorgers die belangstelling hebben voor deze opleiding kunnen zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst op 14 december van 09.30 tot 11.30 uur bij Steunpunt Mantelzorg aan de Assendorperstraat 46 in Zwolle. Aanmelden kan bij Güler Cumert: 038 422 52 00, g.cumert@informelezorgzwolle.nl. Na deze voorlichtingsbijeenkomst kunnen de deelnemers beslissen of ze wel of niet met de opleiding starten. Dankzij subsidie van de gemeente Zwolle zijn aan de opleiding geen kosten verbonden.Verschillende achtergronden
AMWAHT staat voor Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Mantelzorgers van verschillende achtergronden leren lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en deze te begeleiden. In de opleiding ligt de nadruk op verhalen, empowerment en methodisch werken. Opzet is dat de deelnemers die dat willen, na afronding van de opleiding uitzicht hebben op vormen van betaald werk. Overigens biedt de opleiding geen garantie op een baan.
Programma
Het programma van de opleiding is gericht op het aanspreken van de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers. De meeste oefeningen die in het cursusdeel worden gedaan, kunnen de deelnemers zelf ook inzetten bij het begeleiden van lotgenotengroepen. Met behulp van gastdocenten worden verschillende inhoudelijke onderwerpen verdiept. Omdat het aantal demente ouderen de komende jaren sterk zal stijgen, komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde. Het opleidingstraject duurt circa 10 maanden, start op dinsdag 15 januari 2013 en bevat een cursusdeel en een praktijkdeel. De belasting voor de deelnemers is circa 8 uur per week. De bijeenkomsten worden wekelijks op dinsdag georganiseerd, van 9.30 tot 14.30 uur. Tijdens het praktijkdeel, dat 4 maanden duurt, lopen de cursisten in twee- of drietallen stage bij instellingen voor welzijn en zorg. Zij zetten circa 5 lotgenotengroepen van mantelzorgers op en begeleiden die.

Artikel delen:

Reageer