Dieze-Centrum praat over winkelgebied

Zwolle – Wijkwethouder Nelleke Vedelaar nodigt bewoners van Dieze-Centrum/ Bagijneweide uit voor het wijkplatform Dieze-Centrum/Bagijneweide op dinsdagavond 4 december 2012. De bijeenkomst vindt plaats bij Kunstenaarsvereniging Palet, aan de Stilobadstraat 9. Voorafgaand aan het wijkplatform vindt een themabijeenkomst over parkeren in de Bagijneweide plaats. Van 19.00 tot 19.30 uur geven medewerkers van de gemeente Zwolle hierover een presentatie aan omwonenden van de Bagijneweide.

Het wijkplatform begint om 20.00 uur. Edwin van Roodselaar, van DLH Ontwikkeling, presenteert die avond de eerste schetsen van de zes rijwoningen die gebouwd gaan worden aan de Stilobadstraat. Op de agenda staat ook de cultuurhistorie en de toekomst van Dieze-Centrum. Een goed winkelgebied is van belang voor de leefbaarheid van de wijk. Met ondernemers onderzoeken Het Oversticht en de gemeente Zwolle hoe dat vorm kan worden gegeven. Menno Brouwer, stedenbouwkundige van de gemeente Zwolle, geeft hierover een toelichting.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert minimaal één keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag van het wijkplatform Dieze-Centrum/ Bagijneweide van onder andere 3 april 2012 vindt u op www.zwolle.nl/zwolsewijken. Wilt u de uitnodigingen en de verslagen digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via www.zwolle.nl/inloggen.

Artikel delen:

Reageer