De kracht van de Regio Zwolle

Zwolle – De Regio Zwolle is een economisch succesverhaal: in 2011 behaalde het bedrijfsleven er nog een winstgroei van 7,2% en dat is meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde! En dan te bedenken dat uit objectieve metingen blijkt dat ondernemers in de Regio Zwolle stelselmatig lagere verwachtingen koesteren ten aanzien van het economische klimaat dan hun gemiddelde Nederlandse collega’s.

De Regio Zwolle kan zich met een inwonersaantal van bijna 600.000 (3,5% van de Nederlandse bevolking) bovendien prima meten met een regio zoals de Regio Utrecht. Hoe kan dit succes in de toekomst worden gecontinueerd en uitgebreid? In de Regio Zwolle vindt men het antwoord hierop in identiteit en samenwerking. Van de opening van de Hanzelijn wordt gebruik gemaakt om regionaal, landelijk en internationaal de aandacht te vestigen op de kracht van de eigen regio. Versterken van regionale identiteit

Uit diverse onderzoeken bleek het al langer: de Regio Zwolle is economisch gezien een van de succesvolste regio’s in Nederland. Maar hoe kan dit succes in de toekomst worden gecontinueerd en uitgebreid? De Regio Zwolle vindt hierop het antwoord in een intrinsieke wens tot samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid (de 4 O’s). Deze vier partijen vinden elkaar in een initiatief van het bedrijfsleven tot versterking van de regionale identiteit en samenwerking: de Regio Zwolle Monitor. Het eerste exemplaar van de Regio Zwolle Monitor zal tijdens het congres De Nieuwe Hanze op 12 december 2012 door Jan Westmaas (burgemeester Meppel) worden uitgereikt aan Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW).

Gezamenlijk onderzoek

Het onderzoek voor deze monitor is in opdracht van de Stichting Metropool Zwolle gezamenlijk verricht door Hogeschool Windesheim, de Kamer van Koophandel, de provincie Overijssel en de Rabobank. Met name ook de deelname van de Rabobank zorgt voor unieke resultaten: aan de hand van betalingsgedrag kan worden beoordeeld of een bestuurlijke regio economisch gezien ook daadwerkelijk als een regio geldt. Of dit zo is, zal blijken uit de Regio Zwolle Monitor.

Verrassende eerste uitkomsten

Tijdens een bijeenkomst op 30 november 2012 van het regionale innovatieloket Kennispoort is een sneak preview gegeven van de Regio Zwolle Monitor. Het was toch wel verrassend dat de Regio Zwolle met een inwonersaantal van bijna 600.000 mensen 3,5% van de Nederlandse bevolking uitmaakt en zich hiermee qua inwonersaantal prima kan meten met een regio zoals de Regio Utrecht. Een prachtig gegeven was bovendien dat het bedrijfsleven in de Regio Zwolle in 2011 nog een winstgroei boekte van 7,2%, tegenover 3,2% landelijk. En hoe kan het dan toch dat uit objectieve metingen blijkt dat ondernemers in de Regio Zwolle stelselmatig lagere verwachtingen koesteren ten aanzien van het economische klimaat dan hun gemiddelde Nederlandse collega’s? Die vraag zal de gemoederen de komende periode bezig blijven houden.

 Congres De Nieuwe Hanze

Meer en actuele informatie zal beschikbaar komen tijdens de presentatie van de Regio Zwolle Monitor tijdens het congres De Nieuwe Hanze dat op 12 december 2012 plaatsvindt. Dagvoorzitter zal zijn Sven Kockelmann (presentator ‘Brandpunt’ en ‘Oog in oog’). Als sprekers zullen onder meer optreden Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en Paul Nijhof (CEO Wehkamp). Deelnemers aan de forumdiscussie zijn onder meer Adriaan Visser (voorzitter PEC Zwolle en CEO van SITA), Theo Rietkerk (gedeputeerde Provincie Overijssel), Thecla Bodewus (zakenvrouw van het jaar 2011), Anne Flierman (lid 1e Kamerfractie CDA en bestuursvoorzitter Universiteit Twente), Albert Cornelissen (bestuursvoorzitter Hogeschool Windesheim) en Henrico ten Brink (voorzitter Industriële Club / Park Management Meppel). Daarnaast zullen bijdragen worden geleverd door landelijke en internationale (politieke) bekendheden.

 Opening HanzelijnHet congres De Nieuwe Hanze vindt plaats binnen het kader van de festiviteiten rondom de opening van de Hanzelijn. Deze opening valt samen met een sense of urgency binnen het bedrijfsleven en de overheid om het succes van de Regio Zwolle in de toekomst te continueren en uit te breiden door middel van versterking van de regionale identiteit en samenwerking. Men vindt het daarbij van belang dat het economische succes van de Regio Zwolle gepaard blijft gaan met een bloeiende cultuur en kunst. Gecombineerd met een uitstekend leefklimaat, zorgen deze elementen voor een gevoel van trots op de Regio Zwolle. En die trots wil men op 12.12.’12 regionaal, landelijk en internationaal uitstralen tijdens het congres De Nieuwe Hanze. Inmiddels hebben zich al meer dan 500 mensen ingeschreven voor het congres.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer