Allochtone vrouwen ‘Werken aan werken’

Zwolle – Vrijdag kregen deelnemers van de pilot “Werken aan werken” hun certificaat uitgereikt door wethouder Nelleke Vedelaar. Negen allochtone vrouwen waren vanaf maart tot en met november in 7 sessies voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. De pilot is een samenwerking tussen MpauwR coaching en training en Travers Welzijn. De certificaten werden uitgereikt bij MpauwR.

30-11-2012_certificaat_werken_aan_werken_mpauwr_hemerkenstraat__04.jpg

Het project is in maart 2012 van start gegaan met tien allochtone vrouwen. Zij hebben zeven maanden deelgenomen aan een intensief programma van groepstrainingen afgewisseld met individuele coaching. Werkgevers, waaronder KPN, Zorgcombinatie Zwolle en Isala hebben bijgedragen door onder meer de deelnemers te adviseren over arbeidsmogelijkheden binnen de werkgebieden. Gedurende de pilot hebben een aantal deelnemers tijdelijk werk gevonden. De deelnemers zijn stuk voor stuk gemotiveerd om te werken en hebben veel werkervaring in verschillende branches. Uit de pilot blijkt dat een half jaar te kort is om alle kandidaten duurzaam aan het werk te krijgen. Daarnaast melden zich ook nieuwe allochtone werkzoekenden (mannen en vrouwen) voor een traject. Op dit moment zijn er echter geen financiële middelen om het een vervolg te geven.

30-11-2012_certificaat_werken_aan_werken_mpauwr_hemerkenstraat__06.jpg

30-11-2012_certificaat_werken_aan_werken_mpauwr_hemerkenstraat__03.jpg

30-11-2012_certificaat_werken_aan_werken_mpauwr_hemerkenstraat__01.jpg

Via Lees verder meer nieuws…

Samenwerking
De werkzoekenden zijn grotendeels aangedragen door Travers Welzijn. Travers Welzijn ondersteunt anderstalige bewoners vanuit het project Buurtcoaches (Oranje Fonds) bij het vergroten van deelname aan de samenleving. Taalvaardigheid is daarbij de insteek. MpauwR is specialist op het gebied van cultuurverschillen en geeft trainingen aan zowel allochtonen als autochtonen ter bevordering van de integratie. Om allochtone bewoners verder te activeren hebben MpauwR en Travers Welzijn de handen in een geslagen voor deze pilot.

30-11-2012_certificaat_werken_aan_werken_mpauwr_hemerkenstraat__02.jpg

Cultuurverschillen
De allochtone doelgroep heeft een achterstandspositie ten opzichte van autochtone werkzoekenden. Dat heeft te maken met o.a. cultuurverschillen. Tijdens dit project kwam naar voren dat de deelnemers zich niet bewust waren van hun eigen kwaliteiten en moeite hebben met focussen. Ze stellen zich eerder beschikbaar voor een ander dan voor het realiseren van eigen doelen. Ook hun bescheidenheid en de angst om fouten te maken weerhouden hun om vragen te stellen of na te bellen na een sollicitatiegesprek. De combinatie van groepsgewijze training en individuele coaching werkt uitstekend voor deze groep.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.