Stadsmarketeer Abels vertrekt bij Gemeente Zwolle

De Swollwacht fractie heeft vernomen, dat de onlangs (september 2006 jl.) aangestelde stadsmarketeer Henk Abels reeds vertrokken is, of voornemens is te vertrekken bij de gemeente Zwolle.

De stadsmarketeer is, ondanks de eerdere bedenkingen van de Swollwacht fractie (i.v.m. de te maken kosten en de overlapping met de functie van de ook aangestelde netwerker voor het evenementenbeleid),  eind vorig jaar vol goede moed begonnen om de komende twee jaren de stad te vermarkten oftewel te verkopen met als doel de stad zo breed mogelijk op de landelijke kaart te zetten. Fractievoorzitter Eikelboom: “Ik heb dan ook, gezien de ambitie ( in twee jaren Zwolle te vermarkten en de stad op de kaart te brengen), welke de pas aangestelde stadsmarketeer ventileerde in de media september 2006 jl., mijn bedenkingen over het (aanstaande) vertrek van de stadsmarketeer na nu  al ca. 9 maanden tijd, dit qua de achterliggende redenen in relatie tot de geuite ambitie van zowel de Gemeente Zwolle als de stadsmarketeer voor de komende twee jaren.”

Naar aanleiding van het vertrek van de stadsmarketeer heeft Swollwacht de volgende vragen voor het college:

  1. Wat is de reden dat de stadsmarketeer na nog geen 9 maanden nu al vertrekt?
  2. Kunt u tevens aangeven waarom de raad hierover nog niet geïnformeerd is?
  3. Kunt u aangeven of hier sprake is van een zelfstandig of gedwongen vertrek?
  4. Índien er sprake is van een gedwongen vertrek, wat zijn hiervan de afvloeiingskosten?
  5. Kunt u aangeven wat het dienstverband van de stadsmarketeer in 9 maanden concreet heeft opgeleverd?
  6. Bent u voornemens een vervanger te zoeken voor de stadsmarketeer en op welke termijn denkt u dit te realiseren?
  7. Bent u niet met ons van mening dat de functie stadsmarketeer overlappingen heeft met de functie van de aangestelde Netwerker evenementenbeleid?
  8. Zo ja, bent u met ons van mening dat deze functie beter met elkaar gekoppeld kan worden, dit ook met het oog op kostenbesparingen?
  9. Kunt u aangeven wanneer de functie gekoppeld wordt, wat de gemeente hier qua kosten op jaarbasis kan besparen?

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:

Reageer