Opening Kookrestaurant Assendorp

Zwolle – Assendorp heeft vanaf zaterdagmiddag een buurtrestaurant waar wijkbewoners samen kunnen koken en eten. Eén van de voornaamste doelgroepen wordt gevormd door senioren die dreigen in een isolement te raken. Zodoende kon dit initiatief rekenen op een financiële bijdrage van het Zwolse fonds De Gasthuizen. Wijkwethouder Erik Dannenberg was bij de opening, en trok er voor de gelegenheid een kokspak voor aan. Samen koken en samen eten betekent samen leven en wellicht een doorbreking van een (sociaal) isolement waarin veel Zwollenaren ongewild leven! Om die reden is in Wijkcentrum de Enk, vanuit een bewonersinitiatief, het Kookrestaurant gerealiseerd. 

kookrestaurant_4.jpg

Het buurtrestaurant, dat de naam ‘Kookrestaurant Assendorp’ zal dragen, is een initiatief van vier wijkbewoners. Zij hebben gezamenlijk en op vrijwillige basis de schouders eronder gezet om dit idee te realiseren. Wim van Hattum is één van hen. Hij vertelt over het doel van het buurtrestaurant. “We willen de verschillende groepen wijkbewoners met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan studenten, senioren, mensen met een beperking of psychische problemen en scholieren.” Koken heeft een verbindende werking, is de achterliggende gedachte. “Koken is laagdrempelig en stelt mensen in de gelegenheid om rond een bepaald thema met elkaar in contact te komen.”

kookrestaurant_1.jpg

kookrestaurant_3.jpg

kookrestaurant_2.jpg

Via Lees verder meer nieuws en nog een foto…

Professionele keuken
Het restaurant is gebouwd in een van de lokalen in wijkcentrum De Enk, aan het Assendorperplein. “Dat lokaal is omgebouwd tot een professionele keuken. We kunnen workshops houden voor groepen tot ongeveer twaalf personen. Ook kan er in deze ruimte gezamenlijk worden gegeten. Stel dat er eens voor een grotere groep wordt gekookt, dan kan het eten in de naastgelegen zaal worden opgediend.”De toekomstige keuken is beschikbaar voor verschillende organisaties die in de wijk actief zijn. “Denk aan WijZ, De Zonnebloem, Trias Jeugdhulp, Focus, Frion, RIBW, de brede scholen in Assendorp, de ULU moskee, de stichting Assendorper Zaken, Eureka en Wijkcentrum De Enk zelf”, noemt Van Hattum op.

kookrestaurant_5.jpg

Realisatie
Voor de realisatie van het buurtrestaurant was een totaalbedrag van 125.000 euro nodig. “Een bedrag van 62.400 euro komt van een subsidie voor woonservicegebieden van provincie Overijssel in samenwerking met de gemeente Zwolle. Het resterende bedrag hebben we bij elkaar gekregen dankzij de bijdragen van diverse fondsen, zoals de toekenning van 5.000 euro van De Gasthuizen.

De werkgroep kookrestaurant en het bestuur van Stichting Assendorper Zaken hebben met het bestuur en het beheer van Wijkcentrum Assendorp ‘de Enk’ afgesproken dat zij het beheer en de exploitatie van het kookrestaurant voor haar rekening neemt. In de gebruikskosten zijn de afschrijvingskosten van de keuken, het meubilair, de apparatuur en de keukeninventaris berekend en het gebruik (huur) van de ruimte per blok van ± 3 uur. Deze kosten bedragen € 77,50. Tevens zijn de kosten van het gebruik van water, kilowatturen elektriciteit en m3 gas berekend (€ 8,50) , de vet- en afvalverwerking (€ 1,50), maar ook de kosten van verplichte en noodzakelijke servicecontracten van installaties, bijv. afzuiging, brandveiligheid, afwasapparatuur (€ 5,=). Per dagdeel van ± 3,5 uur zal de kostprijs dus in totaal € 92,50 bedragen. Na een seizoen gebruik kan blijken dat bovengenoemde prijs aangepast dient te worden. Tevens zullen jaarlijks de prijzen worden geïndexeerd.

Het kookrestaurant wordt voor de kostendekkende prijs van € 92,50 aangeboden aan onderwijs- en welzijnsinstellingen en non-profit-instellingen en organisaties gericht op kinderen, jongeren en ouderen. Particuliere bewoners en/of (buurt)initiatieven, waarbij (groepen) bewoners elkaar leren koken, voor elkaar koken en met elkaar eten, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, betalen de sociale prijs van € 50,=. Extern geïnteresseerden met een commercieel doel, die zelf cursusgeld berekenen, zullen de meer marktconforme prijs betalen van € 130,=. Bij gelijktijdige reserveringsverzoeken zullen instellingen, organisaties en initiatieven uit de wijk voorrang krijgen.

Het kookrestaurant bevat drie kookunits, waardoor er maximaal 12 personen gelijktijdig kunnen deelnemen aan een kookles of kookworkshop. In het restaurantgedeelte is rekening gehouden met maximaal 18-24 eters. Wanneer de ruimte wordt gebruikt voor de kostendekkende prijs (€ 92,50) is het voor instellingen/organisaties zo goed als kostendekkend wanneer bijv. een negental deelnemers (die zelf mee-eten) € 7,50 bijdragen en 9 gasten ook € 7,50 per maaltijd bijdragen. In het kookrestaurant is voldoende servies en glaswerk aanwezig en een wasstraat om alle keukengerei, glas en serviesgoed weer schoon weg te bergen. Vaat-, hand- en theedoeken, evenals schorten, worden per blok beschikbaar gesteld en zijn inbegrepen bij de prijs. Mocht er glas of servies sneuvelen, dan zal hooguit de kostprijs in rekening worden gebracht.

De huurders en/of hurende organisaties/instellingen van het kookrestaurant zorgen zelf voor adequate begeleiding van de (groepen) leerlingen en/of cursisten en zien toe op veiligheid en hygiëne. Huurders zijn zich bewust dat ruimte en apparatuur worden gebruikt op eigen risico. De in Wijkcentrum de Enk geldende huisregels zijn ook van toepassing in het kookrestaurant. Dat betekent dat het beheer van het wijkcentrum toeziet op naleving van deze regels. Aanwijzingen van het beheer van het wijkcentrum dienen dan ook altijd te worden opgevolgd.

Kortingsregeling

Bij het afsluiten van een contract voor het gebruik van het kookrestaurant voor 12 keer of meer ontvangt u een korting van 5% en bij 24 keer of meer zelfs 10%.

Gebruiksregels Kookrestaurant Assendorp

1. Het kookrestaurant is elke dag beschikbaar in blokken van ± 3,5 uur die tussen 09.00 – 17.30 en 18.00 – 22.30 uur gepland kunnen worden.
2. Het kookrestaurant kan worden gehuurd voor maximaal 12 gebruikers / cursisten per dagdeel en/of max. 24 eters (inclusief de cursisten);
3. In de prijs is het gebruik van alle aanwezige kookvoorzieningen, inclusief het gebruik van alle apparatuur, servies en glaswerk, wasstraat, schoonmaak–materialen/middelen inbegrepen, evenals het gebruik van schorten, handdoeken, theedoeken en gangbare droge kruiden;
4. Koffie en thee wordt vanaf de horecavoorziening in de Enk aangeleverd in kannen. Hierover worden vooraf prijsafspraken gemaakt.
5. Het is niet toegestaan zelf frisdrank, bier, wijn of sterke drank mee te nemen. Vooraf worden afspraken gemaakt over het gebruik van consumpties;
6. Bij breuk van glas/servieswerk of anders wordt achteraf de kostprijs hiervan in rekening gebracht. Hiervoor wordt een prijslijst ter beschikking gesteld;
7. Huurder draagt zelf zorg voor de begeleiding, recepturen en ingrediënten;
8. Het kookrestaurant dient schoon te worden opgeleverd (de afwas is gedaan, werkbanken en gasfornuizen zijn schoon, tafels zijn afgenomen, de vloer is aangeveegd en gedweild en alle gebruikte apparatuur is op de juiste plek teruggelegd. Is het kookrestaurant niet schoon achtergelaten, dan worden schoonmaakkosten à €50,00 in rekening gebracht;
9. Het kookrestaurant wordt op de afgesproken eindtijd opgeleverd;
10. Op de overeenkomst zijn de algemene huurvoorwaarden van Stichting Wijkcentrum Assendorp van toepassing;
11. De huurprijs wordt vooraf gefactureerd en voldaan. Geconsumeerde drank dient direct na afloop contant afgerekend te worden. NB. De prijs van het kookrestaurant is vrij van BTW. Het onderdeel in de huurprijs betreffende de keukeninventaris en alle verdere horeca-prijzen zijn inclusief BTW.

Het Kookrestaurant Assendorp bezichtigen en/of reserveren? Maak dan een afspraak en neem contact op met Stichting Wijkcentrum Assendorp ‘de Enk’, telefoonnr. 038-4216331, mail: mfc.de.enk@hetnet.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer