Brandweer Zwolle checkt brandveiligheid winkels

Zwolle – In de maand november heeft Brandweer Zwolle brandveiligheidschecks uitgevoerd bij zo’n 35 ondernemers in winkelcentrum Stadshagen. De checks zijn uitgevoerd in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Bij de check is onder meer gekeken naar vluchtroutes, blusmiddelen, stekkers, aanwezigheid van een ontruimingsplan e.d. Het doel is om eventuele aandachtspunten in relatie tot brandveiligheid in winkels bij ondernemers inzichtelijk te maken. De brandweer heeft geconstateerde aandachtspunten met een bijbehorend advies, aan de betreffende ondernemers teruggekoppeld. Deelname aan het traject door ondernemers draagt op deze manier bij aan vergroting van het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid. Het doel van het KVO keurmerk is ervoor te zorgen dat bedrijven zich in een veilige omgeving bevinden. In gebieden die het certificaat hebben behaald, hebben ondernemers er alles aan gedaan om de omgeving veilig te maken en te houden.  

Het KVO-certificaat kan worden behaald als ondernemers, gemeente, politie en andere relevante partijen kunnen aantonen dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te waarborgen. Het KVO traject bevordert de veiligheid in Zwolse winkelgebieden. Het is de bedoeling dat de winkelgebieden die werken volgens de methodiek van het KVO een soortgelijk bezoek van de brandweer zullen krijgen. Dit gebeurt in afstemming met de ondernemers en de brandweer.

Community Safety

Brandweer Zwolle wil onder de noemer Community Safety samen met burgers, het bedrijfsleven en instellingen van de gemeente Zwolle investeren in het voorkomen van brand. Hiermee streeft de brandweer naar een andere vorm van verantwoordelijkheidsdeling, kennis en bewustwording over brandveiligheid.

Artikel delen:

Reageer