Nieuwe weerbaarheidstrainers voor Autisme Sportief

Zwolle – In de maand november hebben weer een aantal begeleiders van stichting Autisme Sportief aan het Gaduku instituut de volledige opleiding tot weerbaarheidstrainer gevolgd. Stichting Autisme Sportief onderscheidt zich nu met vier volledig opgeleide pedagogisch medewerkers die de desbetreffende training, gecertificeerd aan kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis mogen geven.

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma richt zich op de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en bewustwording in het algemeen en kan worden samengevat onder de noemer–sociale competentietraining ­.Het programma bedient zich van een unieke psycho-­fysieke didactiek hetgeen wil zeggen dat momenten van fysieke actie worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en schriftelijke reflecties. Het programma wordt ook gebruikt voor kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornissen.

De gevolgde trainingDe training richt zich op de basisvaardigheden en begrippen van het programma gerelateerd aan de kwaliteiten en ontwikkelingsproblemen van kinderen met autisme. Tijdens deze training leren de aanstaande trainers hoe zij de verschillende aangeleerde vaardigheden kunnen gebruiken in omgang met, en onderwijs en therapie aan, kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Doelstellingen van de trainingDe doelstellingen van de training zijn bewustwording van eigen emoties en energie, het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven in andermans grenzen, gevoel krijgen voor tastverhoudingen, het vergroten van de concentratieboog, fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten, het eigen gedrag beter leren sturen met de begrippen rots en water.Stichting Autisme SportiefStichting Autisme Sportief heeft nu de beschikking over vier volledig opgeleide trainers. Hierdoor is het mogelijk reguliere trajecten van 12 lessen in groepsverband aan te bieden. Daarnaast wordt ook in de behoefte aan speciale maatwerk trajecten voor particulieren, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ voorzien.InformatieNeem voor meer informatie contact op met Wilco Voulon info@autismesportief.nl

Artikel delen:

Reageer